สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15

ข่าวจาก : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา