กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
         
          ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองพันกระสุน กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการทำลายกระสุนที่ทำการยิงไปแล้วไม่ระเบิด (ด้าน) บริเวณ กิ่วหม้อต้อม , กิ่วไร่ , กิ่วซาง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในห้วงวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าว กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จึงขอประกาศห้ามประชาชน และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ กิ่วหม้อต้อม , กิ่วไร่ , กิ่วซาง ตามห้วงวันที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามประกาศและเกิดอันตรายขึ้น ทางราชการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 โทร.054-431588

ข่าวจาก : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา