วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
         
          วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ๆ ค่าจ้างเดือนละ 8,840 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30

ข่าวจาก : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.พะเยา