รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
         
          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5351 1166 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำพูน