โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูสอนภาษา
         
          โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครครูสอนภาษา ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวจาก : โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ฝาง-เชียงใหม่