รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)
         
          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน (กศน.จังหวัดลำพูน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ) จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน และสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มอำนวยการ/งานบุคลากร โทร. 0 5351 1295

ข่าวจาก : กศน.จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำพูน