กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขายทอดตลาดบ้านพักราชการ พร้อมรื้อถอน ครั้งที่ ๓
         
          ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เลขที่ ๑๕๘/๓๗ จำนวน ๑ หลัง พร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ ๓)
          ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ เลขที่ ๑๕๘ ถนน ทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๔ ๕๓๖๑ ต่อ ๒๒๑

ข่าวจาก : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่