การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         
          ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่ E๓๑๐๐๕๒) จำนวน ๑ อัตรา หมดเขตรับสมัคร ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
          ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของคณะฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซด์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arc.cmu.ac.th

ข่าวจาก : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.เชียงใหม่