การเปิดรับสมัครนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กทมฯ
         
          ด้วย สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 7 หลักสูตร กำหนดรับสมัคร ระหว่าง วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dei.ac.th และ Facebook : การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล หรือโทรสอบถาม 0 2381 6651

ข่าวจาก : สถาบันการศึกษาทางไกล
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง