ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานเหมาบริการ
         
          ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานเหมาบริการ รวมจำนวน 2 อัตรา ได้แก่
          ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท
          ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราค่าจ้าง 8,000 บาท กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16

ข่าวจาก : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง