ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
         
          ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเมล็ดพันธุ์ ตามภารกิจเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 5482 9791 ต่อ 11 หรือเว็บไซต์ lpg.rsc.ricethailand.go.th

ข่าวจาก : ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง