ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 2 อัตรา
         
          ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนการสอน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (ดูแลภูมิทัศน์) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-24 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสรรหาและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานบริหารบุคคล โทรศัพท์ 0 5422 8574 หรือทางเว็บไซต์ www.lampangsec.ho.th

ข่าวจาก : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.ลำปาง