สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา
         
          สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ที่มีความขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
          นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
          โดยลักษณะงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขับรถยนต์ ทำความสะอาด ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ปฏิบัติงานขั้นต้นในเรื่องของสำนักงานที่ไม่ยุ่งยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง ปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่อย่างแน่ชัดละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
          สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053

ข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำพูน