สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับการคัดเลือกรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2561   มหาวิทยาลัยนเรศวร  30/03/2561 
ด้วยคณะกรรมการศิษย์เก่าพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วม งานสังสรรค์ศิษย์เก่าลานนาทุกรุ่น  คณะกรรมการศิษย์เก่าพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยีจังหวัดแพร่   12/04/2561 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 5)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  30/03/2561 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2560  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  09/04/2561 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.  30/03/2561 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,และ ภ.ง.ด.91) ประจำภาษี 2560   สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่   02/04/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่บริการ  โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่   30/11/2561 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  31/03/2561 
วัดต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ วัดต้นห้า  วัดต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   30/05/2561 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time  สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่   30/03/2561 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time  สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่   30/03/2561 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   31/03/2561 
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ แจ้งเจ้าของที่ดินตรวจสอบรายชื่อที่ได้วางเงินมัดจำรังวัดไว้   สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่   30/03/2561 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่   30/03/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รุ่น  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24/08/2561 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  31/12/2561 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph