สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศลสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว  จังหวัดแพร่  18/12/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2561  สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่  30/04/2561 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาต ต่อหนังสืออนุญาตจำหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพกรดแอซิติกล้วน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  31/12/2560 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา  09/11/2561 
เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ไปชำระภาษี ประจำปี 2561   เทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   30/04/2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Graduate Research Conference)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  03/01/2561 
ประกาศสั่งเลิกสหกรณ์การเกษตรตำบลฝายกวาง จำกัด ตำบลฝายกวาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 จังหวัดพะเยา  31/12/2560 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน  22/12/2560 
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง จังหวัดลำปาง  26/01/2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองขนมเค้ก โครงการเค้กเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  01/01/2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสั่งจองขนมเค้ก โครงการเค้กเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2561   วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  01/01/2561 
เทศบาลตำบลเด่นชัย ขอเชิญชวนประชาชนชาวเด่นชัยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่  27/12/2560 
มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน โครงการหลวง 2560  มูลนิธิโครงการหลวง  24/12/2560 
เทศบาลเมืองแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ต้องเสียภาษีประจำปี พ.ศ. 2561     30/04/2561 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศตามหามารดาเด็กหญิงศศินา ผัสดี  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่  30/12/2560 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำบริเวณตลาดแพร่ปรีดา และตลาดชมภูมิ่งที่เกิดเหตุ ว่าขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานการประปาไปเรียกเก็บเงินค่าน้ำกับผู้ใช้น้ำ  การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาแพร่   30/01/2561 
กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการการรับส่งผู้โดยสารสาธารณะ   กรมการขนส่งทางบก จังหวัดแพร่  30/01/2561 
วัดทุ่งล้อม จึงขอเชิญชวนร่วมสร้างพระอุโบสถวัดทุ่งล้อม  วัดทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  10/01/2561 
ทศบาลตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์ที่จะขอรับโอนพนักงานเทศบาล และ รับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเม็ก   22/12/2560 
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา แจ้งให้ทหารกองเกินที่เกิดปีฉลู (พ.ศ.2540) แสดงตนขอรับหมายเรียกราชการทหาร (แบบ สด.35)  หน่วยสัสดีอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  31/12/2560 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph