สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  26/11/2562 
แขวงทางหลวงน่านที่1 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 33 รายการ  แขวงทางหลวงน่านที่1  02/12/2562 
ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  26/11/2562 
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้างฉัตร  สำนักงานเทศบาลตำบลห้างฉัตร  25/11/2562 
เปิดรับหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  30/12/2562 
การเปิดรับสมัครนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กทมฯ  สถาบันการศึกษาทางไกล  30/11/2562 
รับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน  28/06/2563 
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   กรมทางหวงลำปางที่ 1  08/02/2563 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph