สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยกเลิกประมูลซื้อรถปฏิบัติการการแพทย์ฯ ด้วยวิธีระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   18/08/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน จังหวัดลำพูน  24/08/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมผิวลาดยางแบบโอเวอร์เลย์  องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน  24/08/2560 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  24/08/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  29/08/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน   28/08/2560 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 2 จำนวน 1 ชุด  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา   29/08/2560 
โรงพยาบาลพะเยา ประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  โรงพยาบาลพะเยา  22/08/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา   สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา  24/08/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประสงค์สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองบึง จำนวน 1 โครงการ  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  28/08/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประสงค์จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และก่อสร้างระบบระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ  สำนักงานเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา   22/08/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณหนองกระทิง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  23/08/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  23/08/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  28/08/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม เปิดประมูลจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม  22/08/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  22/08/2560 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่  23/08/2560 
โรงพยาบาลลำปาง ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติ   โรงพยาบาลลำปาง   22/08/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   23/08/2560 
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) จำนวน 17 รายการ   โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  25/08/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph