สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   04/04/2561 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  21/03/2561 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเปรียบเทียบราคาซักรีดผ้าชนิดต่างๆ  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  22/03/2561 
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์/ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว   21/03/2561 
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะคัดเลือกราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง   มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   22/03/2561 
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด อาคารบ้านพักอาศัยของทางราชการ สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จำนวน 3 หลัง   ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่   21/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM สวท.แแม่สะเรียง ( ส่วนที่ 2 TOR)   งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM สวท.แแม่สะเรียง (ส่วนที่ 1 ประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ)  งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM สวท.แพร่ ( ส่วนที่ 2 TOR)   งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM สวท.แพร่ (ส่วนที่ 1 ประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ)  งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สวท.เชียงใหม่ 1 ระบบ ( ส่วนที่ 2 TOR)   งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM (ขนาดกำลังส่ง 10 กิโลวัตต์) สวท.เชียงใหม่ 1 ระบบ (ส่วนที่ 1 ประกาศ, เอกสารประกวดราคาฯ)  งานพัสดุ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  20/03/2561 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร เป็นที่ดินรวม 1 แปลง   สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่  20/03/2561 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph