สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานป้องกัันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560  สำนักงานป้องกัันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5   15/12/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน  13/12/2560 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 77 รายการ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่  15/12/2560 
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาฉางอเนกประสงค์ ขนาด 500 ตัน จำนวน 1 หลัง   สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด  18/12/2560 
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ขาย ผู้รับจ้าง เข้าเสนอราคางานจัดจ้างผลิตหลักเขตที่ดิน เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน   สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน   18/12/2560 
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างและขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล  มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  27/12/2560 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 รายการ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  14/12/2560 
ศาลจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาด จำนวน 35 รายการ   ศาลจังหวัดลำพูน  22/12/2560 
สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน วฐ 7619 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน  สำนักคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง  13/12/2560 
กรมสรรพากร (ลป.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  26/12/2560 
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฉาง ขนาด 500 ตัน ตามแบบที่กำหนด  สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด  15/12/2560 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง  26/12/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  14/12/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561 ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 194 อัตรา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  13/12/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2561 ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 189 อัตรา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  13/12/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph