สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000482294
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่อง : บทความ เรื่อง ชมพูภูคาหนึ่งเดียวในโลก ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
เรียบเรียงโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง ส.ปชส.น่าน
ป้อนข้อมูลโดย :ส.ปชส.น่าน

หากจะเอ่ยถึงอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่กำลังมาแรง ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่ยังคงความสงบและเยือกเย็นแม้จะย่างก้าวเข้าสู่ต้นฤดูร้อนแล้วก็ตาม
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ ที่ทำการอยู่ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 1,704 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,065,000 ไร่ จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอยู่ที่ยอดเขาดงหญ้าหวาย มีความสูง 1,939 เมตร อุทยานแห่งชาติดอยภูคานับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน โดยมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจคือ ดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่แห่งนี้ที่เดียวในประเทศไทย อีกทั้งมีแห่งเดียวในโลก
ชมพูภูคา มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ : Bretschneidera sinensis Hemsl. เป็นต้นไม้อยุ่ในวงศ์ : BRETSCHNEIDERACEAE ชมพูภูคา เป็นพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการค้นพบในโลกเพียงที่เดียวคือที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาโดยเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเคยมีรายงานการสำรวจพบต้นชมพูภูคาทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีรายงานการค้นพบต้นไม้ชนิดนี้อีกเลย ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ไปแล้ว จนในปี พ.ศ. 2532 ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์ ได้ค้นพบ ต้นชมพูภูคา อีกครั้งที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ชมพูภูคา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-25 เมตร จะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณป่าดงดิบ ตามไหล่เขาสูงชันที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล และมีความชื้นของอากาศสูง มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีค่อนต่ำ สำหรับลักษณะทั่วไปของ "ต้นชมพูภูคา" จะมีเปลือกเรียบสีเทา ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวมีใบย่อยรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีนวลสีขาว ส่วนดอกเมื่อบานจะมีลักษณะคล้ายรูประฆัง กลีบดอกด้านนอกมีสีชมพูจางขาว และกลีบดอกด้านในมีสีชมพูลายเส้นสีม่วง ชูช่อเป็นพวงใหญ่ จะออกช่อบานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี และในหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ปีนี้ (พ.ศ. 2552) ดอกชมพูภูคาช่อแรกเริ่มบานตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ใช้ระยะเวลาบานประมาณหนึ่งเดือน จุดที่สามารถชม ดอกชมพูภูคา มีหลายแห่ง สำหรับคนที่ชอบเดินป่าควรใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ แต่หากชอบความสะดวกสบาย บริเวณ ศาลเจ้าหลวงภูคา ซึ่งอยู่บนถนนระหว่างอำเภอปัวและอำเภอบ่อเกลือ
นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เล่าให้ทีมงานฟังว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคายังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งในยามเช้าและยามเย็น นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสแสงแรกแห่งตะวันที่จุดชมวิวสูงสุด 1,684 เมตร ของถนนสายปัว-บ่อเกลือ และชมความงามของพระอาทิตย์ที่ลานดูดาว ในเขตอุทยานฯ หรือเส้นทางระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือก่อนขึ้นสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นอกจากชมความงามทางธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวควรท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะพบเห็นพันธุ์ไม้แปลกตา ได้แก่ เต่าร้างยักษ์หรือเต่าร้างน่านเจ้า จำปีช้าง ปาหนันยักษ์ ค้อเชียงดาว ก่วมภูคา รางจืดภูคา คัดเค้าภูคา ในเขตป่าดึกดำบรรพ์
ในส่วนเรื่องของที่พักนั้นนักท่องเที่ยวสามารถจองบ้านพักของอุทยานฯได้ ทางเว็บไซด์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สอบถามรายละเอียดจากสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5470-1000 นอกจากนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปัวยังมีโรงแรมและรีสอร์ทไว้ให้บริการเป็นจำนวนมาก
" ดอกชมพูภูคา" ถือได้ว่าเป็นจุดสนใจที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หากใครที่เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งดอยภูคาแล้วไม่ได้ชื่นชมกับดอกชมพูภูคาถือได้ว่ายังมาไม่ถึงดอยภูคาอย่างแน่นอน @@@@@@@@@@@@@@@@@
ที่มา : สัมภาษณ์ นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
6 มีนาคม 2552

บอกกล่าวเรื่องอาเซียน ตอนที่ 2 (AEC ไม่ใช่อาเซียน)
        ประชาเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community : AEC ) เป็นแต่เพียง 1 ใน 3 เสาความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นประชาคมขนาดใหญ่
การคาดหมายลักษณะอากาศฤดูหนาวในภาคเหนือ
        กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในฤดูหนาวในปีนี้ด้วยวิธีทางสถิติและวิเคราะห์จากแบบจ่าลองภูมิอากาศ ว่า ฤดูหนาวได้เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคม 2557 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558
บอกกล่าวเรื่องอาเซียน ตอนที่ 1 อาเซียน
        อีกไม่นานจะมีการประชุมอาเซียนซัมมิท ที่ กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า ที่จะมีขึ้นวันที 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร่วมกันเสนอชื่อ“ครู”ดี เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับครูที่ทุ่มเทเพื่อศิษย์ในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก รางวัลนี้จึงเปิดโอกาสให้กับครูทุกคน
ร่วมกันเสนอชื่อ“ครู”ดี เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        ว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับครูที่ทุ่มเทเพื่อศิษย์ในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก รางวัลนี้จึงเปิดโอกาสให้กับครูทุกคน
ร่วมกันเสนอชื่อ“ครู”ดี เพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
        
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “เฟ้นหาครูดีที่พากเพียร”
        มาร่วมกันเสนอชื่อ “ครู” ผู้มากประสบการณ์ และพากเพียรทำงานเพื่อสร้างชีวิตคนให้ประสบผลสำเร็จ
พุทธอุทยาน ท่ามกลางขุนเขา....อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
        พุทธอุทยาน หมายถึง วัด สำนักสงฆ์ หรือที่พักสงฆ์ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตอนุรักษ์สัตว์และพันธุ์พืช ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ก็มีพุทธอุทยานเช่นกัน คือ พุทธอุทยานแม่กลางหลวง(ปาเกอญารา
กฎหมายโบราณ 100 ปี ของกฎอัยการศึกยังทันสมัยอยู่
         กฎหมายโบราณ 100 ปี ของกฎอัยการศึกยังทันสมัยอยู่
ความสับสนระหว่าง รัฐประหาร กับ ปฏิวัติ
        รัฐประหาร คือการเข้าใช้กำลังเข้ายึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาล โดยที่ระบอบการปกครองยังคงเป็นไปตามเดิม คือความเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 103 (จาก 1024 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
30 ต.ค. 57 / 19:52:59
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี
30 ต.ค. 57 / 17:53:13
เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและนำเสนอสรุปผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
30 ต.ค. 57 / 17:12:26
จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวกว่า 3 แสนคน
30 ต.ค. 57 / 17:12:16
จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนต้องการผ้าห่ม อุปกรณ์กันหนาวกว่า 3 แสนคน
30 ต.ค. 57 / 16:38:33
งานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
30 ต.ค. 57 / 16:30:39
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2557
30 ต.ค. 57 / 16:11:44
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องหมาย พระราชทานรักษาดินแดนยิ่งชีพ แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 ต.ค. 57 / 16:10:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำการทำงานของข้าราชการต้องยึดหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
30 ต.ค. 57 / 16:08:56
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลหมู่บ้าน และชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลงานดีเด่น ประจำปี 2557
30 ต.ค. 57 / 16:07:13
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน ตลาดเกษตรปลอดภัย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph