สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000515634
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรื่อง : บทความ เรื่อง ชมพูภูคาหนึ่งเดียวในโลก ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
เรียบเรียงโดย : นิสารัชต์ นิลสว่าง ส.ปชส.น่าน
ป้อนข้อมูลโดย :ส.ปชส.น่าน

หากจะเอ่ยถึงอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่กำลังมาแรง ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่ยังคงความสงบและเยือกเย็นแม้จะย่างก้าวเข้าสู่ต้นฤดูร้อนแล้วก็ตาม
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีพื้นที่ ที่ทำการอยู่ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 1,704 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,065,000 ไร่ จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอยู่ที่ยอดเขาดงหญ้าหวาย มีความสูง 1,939 เมตร อุทยานแห่งชาติดอยภูคานับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน โดยมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจคือ ดอกชมพูภูคา ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีที่แห่งนี้ที่เดียวในประเทศไทย อีกทั้งมีแห่งเดียวในโลก
ชมพูภูคา มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ : Bretschneidera sinensis Hemsl. เป็นต้นไม้อยุ่ในวงศ์ : BRETSCHNEIDERACEAE ชมพูภูคา เป็นพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีรายงานการค้นพบในโลกเพียงที่เดียวคือที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาโดยเมื่อเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเคยมีรายงานการสำรวจพบต้นชมพูภูคาทางตอนใต้ของประเทศจีนและทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีรายงานการค้นพบต้นไม้ชนิดนี้อีกเลย ทำให้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ไปแล้ว จนในปี พ.ศ. 2532 ดร.ธวัชชัย สันติสุข นักพฤกษศาสตร์ ได้ค้นพบ ต้นชมพูภูคา อีกครั้งที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ชมพูภูคา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-25 เมตร จะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณป่าดงดิบ ตามไหล่เขาสูงชันที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล และมีความชื้นของอากาศสูง มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีค่อนต่ำ สำหรับลักษณะทั่วไปของ "ต้นชมพูภูคา" จะมีเปลือกเรียบสีเทา ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวมีใบย่อยรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบด้านล่างมีนวลสีขาว ส่วนดอกเมื่อบานจะมีลักษณะคล้ายรูประฆัง กลีบดอกด้านนอกมีสีชมพูจางขาว และกลีบดอกด้านในมีสีชมพูลายเส้นสีม่วง ชูช่อเป็นพวงใหญ่ จะออกช่อบานระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี และในหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ปีนี้ (พ.ศ. 2552) ดอกชมพูภูคาช่อแรกเริ่มบานตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ใช้ระยะเวลาบานประมาณหนึ่งเดือน จุดที่สามารถชม ดอกชมพูภูคา มีหลายแห่ง สำหรับคนที่ชอบเดินป่าควรใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตอุทยานฯ แต่หากชอบความสะดวกสบาย บริเวณ ศาลเจ้าหลวงภูคา ซึ่งอยู่บนถนนระหว่างอำเภอปัวและอำเภอบ่อเกลือ
นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เล่าให้ทีมงานฟังว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคายังคงมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งในยามเช้าและยามเย็น นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสแสงแรกแห่งตะวันที่จุดชมวิวสูงสุด 1,684 เมตร ของถนนสายปัว-บ่อเกลือ และชมความงามของพระอาทิตย์ที่ลานดูดาว ในเขตอุทยานฯ หรือเส้นทางระหว่างอำเภอปัวกับอำเภอบ่อเกลือก่อนขึ้นสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา นอกจากชมความงามทางธรรมชาติแล้ว นักท่องเที่ยวควรท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะพบเห็นพันธุ์ไม้แปลกตา ได้แก่ เต่าร้างยักษ์หรือเต่าร้างน่านเจ้า จำปีช้าง ปาหนันยักษ์ ค้อเชียงดาว ก่วมภูคา รางจืดภูคา คัดเค้าภูคา ในเขตป่าดึกดำบรรพ์
ในส่วนเรื่องของที่พักนั้นนักท่องเที่ยวสามารถจองบ้านพักของอุทยานฯได้ ทางเว็บไซด์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สอบถามรายละเอียดจากสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5470-1000 นอกจากนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปัวยังมีโรงแรมและรีสอร์ทไว้ให้บริการเป็นจำนวนมาก
" ดอกชมพูภูคา" ถือได้ว่าเป็นจุดสนใจที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา หากใครที่เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งดอยภูคาแล้วไม่ได้ชื่นชมกับดอกชมพูภูคาถือได้ว่ายังมาไม่ถึงดอยภูคาอย่างแน่นอน @@@@@@@@@@@@@@@@@
ที่มา : สัมภาษณ์ นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
6 มีนาคม 2552

การวิเคราะห์ Key Message ทักษะสำคัญสำหรับบุคลากรด้านข่าวและรายการ
        ในยุคทีวีดิจิตอล วิทยุออนไลน์ โซเชียลมีเดียที่เข้าถึงได้ง่าย บุคลากรด้านข่าวและรายการที่หน้าตาสวยหล่อ ลีลาน้ำเสียงดึงดูด อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีกต่อไป
วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์ สู่ผู้อื่นหรือบุคคลใกล้ชิด
        
สาระความรู้ เรื่อง ที่มาของปฏิญญากัวลาลัมเปอร์
        ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมในประชาคมอาเซียน เป็นอย่างมากจากความร่วมมือด้านต่างๆ ของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน
สาระความรู้ เรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน
        หลักง่ายในการป้องกันโรคที่มากับฤดูร้อน คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันโรค
กฎบัตรอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่คนไทยต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
        ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยหรือคนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะขึ้นต่อการกันเป็นหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้
บทความเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทย.
บทความเรื่อง ความร่วมมือด้านสาธารณะสุขอาเซียน
        การเตรียมพร้อมและรับมือโรคระบาด ซึ่งในปัจจบุบันประเทศไทยทําหน้าที่ ประธานและ “Coordinating Office” ของ “เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศจากหมอกควันละไฟป่า
        หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควัน หรือฝุ่นละออง ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกซึ่งขอรับได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง แต่หากไม่มีหรือไม่สะดวกในการขอรับหน้ากากอนามัย ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ ปิดปากปิดจมูกแทนได้ สำหรั
ชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม เทคโนโลยีแบบพกพา
        การพัฒนาชุดตรวจไส้เดือนฝอยภาคสนาม หรือ NEMA KIT เครื่องมือตรวจสอบพืชต้องสงสัยการปนเปื้อนไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่อาจติดมากับสินค้าเกษตรนำเข้า เช่น หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม เป็นต้น ซึ่งจะทราบผลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายใ
วันสตรีสากล
        ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด สิ่งสำคัญในยกระดับความเท่าเทียมกันให้กับสตรีคือ สตรีจะต้องมีการพัฒนาตนเอง
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 105 (จาก 1047 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
5 ส.ค. 58 / 18:36:54
คณะสงฆ์ภาค 7 เตรียมจัดงานเทิดไท้องค์ราชินี 83 พรรษามหาราชินี
5 ส.ค. 58 / 16:52:53
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา
5 ส.ค. 58 / 16:35:51
ชาวเชียงใหม่แห่นำรถจักรยานเข้าร้านซ่อมเตรียมซ้อมปั่น Bike For Mom และซ้อมก่อนถึงวันจริง
5 ส.ค. 58 / 16:34:16
ตำรวจภูธรเมืองลำปางแสดงแสนยานุภาพตามโครงการ "ฝึกเพื่อแม่" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
5 ส.ค. 58 / 16:33:24
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จัดโครงการสัมมนา "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของไทย"
5 ส.ค. 58 / 15:47:48
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558
5 ส.ค. 58 / 15:34:37
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เตือนภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่
5 ส.ค. 58 / 15:26:22
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน "ปลูกป่าเพื่อแม่" ตามโครงการปลูกป่ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี
5 ส.ค. 58 / 15:10:44
จังหวัดลำพูน เปิดให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ก่อนเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน 12 สิงหาคมนี้
5 ส.ค. 58 / 15:05:48
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมแก๊งค์ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ "สกิมเมอร์" ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph