สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000661012
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) คือ การนำเรื่อง ๆ หนึ่ง เสนอข้ามสื่อ ข้าม Platform โดยปรับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อ แต่ละ Platform
Henry Jenkins ผู้เชี่ยวชาญด้าน Transmedia storytelling จากมหาวิทยาลัย Southern California แนะข้อพึงระวังของเรื่องเล่าข้ามสื่อ 2 ประการ คือ 1. Transmedia is not a cross-media เนื้อหาที่จะนำเสนอต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่สื่อ 2. Transmedia is not a multimedia เนื้อหาต้องมีหนึ่งเดียวและใช้ความหลากหลายของสื่อในการนำเสนอ
ปัจจุบันสื่อหลัก ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต่างนำวิธีการ “เรื่องเล่าข้ามสื่อ” มาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งหวังขยายช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ในอดีตรายการโทรทัศน์ ความยาว 60 นาที ออกอากาศผ่านช่องของสถานีเพียง 1 ครั้ง หรืออาจจะนำมา Rerun ภายในช่องของตนเอง เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล พบว่า ผู้ผลิตส่วนมากจะนำรายการมาตัดต่อเป็น Clip VDO เผยแพร่ทาง Social Media ไม่ว่าจะทาง YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ และนำเนื้อหาบางส่วนในรายการมาเผยแพร่ผ่าน Blog, Page, Website ฯลฯ จึงไม่แปลกที่องค์กรสื่อ ต่างพากันปรับตัวพร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถก้าวทันการสื่อในยุคสังคมดิจิทัล และมุ่งหวังให้นำความรู้มาใช้ต่อยอดการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่มา : ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group “การผลิตและเผยแพร่รายการ/ข่าว ผ่านเว็บไซด์ และ Social Media” 23 มิย.2560
28 พฤศจิกายน 2560

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
        10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
        เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1096 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 เม.ย. 62 / 22:49:17
สดร. นำยุววิจัย และครุวิจัยดาราศาสตร์ไทย โชว์ผลงานในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชน ที่ประเทศญี่ปุ่น
20 เม.ย. 62 / 22:38:34
จังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ หลังเกิดฝนตก และลมกระโชกแรง
20 เม.ย. 62 / 21:10:23
แม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย
20 เม.ย. 62 / 21:06:58
จังหวัดเชียงราย จัดรดน้ำดำหัว ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง
20 เม.ย. 62 / 20:01:32
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง
20 เม.ย. 62 / 18:58:53
กกต. ลงพื้นที่ ติดตามความพร้อมการดำเนินการเลือกตั้งใหม่ เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
20 เม.ย. 62 / 17:40:17
จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อป เป็นProduct Champion
20 เม.ย. 62 / 15:57:28
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมวัน “มุฑิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” 23 เมษายน นี้
20 เม.ย. 62 / 15:35:31
สจล. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันภัยพร้อมทุนทรัพย์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมโชว์ต้นแบบ “เครื่องกรองอากาศ D.I.Y”
20 เม.ย. 62 / 14:46:46
น่าน วัดท่าล้อ จัดการขันจุดบอกไฟดอกกลางแม่น้ำน่าน งานประเพณี 7 เป็ง นมัสการพระธาตุท่าล้อ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph