สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000659633
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) คือ การนำเรื่อง ๆ หนึ่ง เสนอข้ามสื่อ ข้าม Platform โดยปรับเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อ แต่ละ Platform
Henry Jenkins ผู้เชี่ยวชาญด้าน Transmedia storytelling จากมหาวิทยาลัย Southern California แนะข้อพึงระวังของเรื่องเล่าข้ามสื่อ 2 ประการ คือ 1. Transmedia is not a cross-media เนื้อหาที่จะนำเสนอต้องปรับให้เหมาะสมกับแต่สื่อ 2. Transmedia is not a multimedia เนื้อหาต้องมีหนึ่งเดียวและใช้ความหลากหลายของสื่อในการนำเสนอ
ปัจจุบันสื่อหลัก ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต่างนำวิธีการ “เรื่องเล่าข้ามสื่อ” มาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งหวังขยายช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ในอดีตรายการโทรทัศน์ ความยาว 60 นาที ออกอากาศผ่านช่องของสถานีเพียง 1 ครั้ง หรืออาจจะนำมา Rerun ภายในช่องของตนเอง เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล พบว่า ผู้ผลิตส่วนมากจะนำรายการมาตัดต่อเป็น Clip VDO เผยแพร่ทาง Social Media ไม่ว่าจะทาง YouTube, Facebook, Twitter ฯลฯ และนำเนื้อหาบางส่วนในรายการมาเผยแพร่ผ่าน Blog, Page, Website ฯลฯ จึงไม่แปลกที่องค์กรสื่อ ต่างพากันปรับตัวพร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถก้าวทันการสื่อในยุคสังคมดิจิทัล และมุ่งหวังให้นำความรู้มาใช้ต่อยอดการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่มา : ข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus Group “การผลิตและเผยแพร่รายการ/ข่าว ผ่านเว็บไซด์ และ Social Media” 23 มิย.2560
28 พฤศจิกายน 2560

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
        10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
        เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1096 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 ก.พ. 62 / 11:50:31
เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต้านภัยหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองของจังหวัดเชียงใหม่ ใน "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"
24 ก.พ. 62 / 11:39:48
สำนักงานตรวจการแผ่นดินร่วมกับ จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
24 ก.พ. 62 / 11:25:08
พบรายงานจุดความร้อน 500 จุดใน 9 จังหวัดภาคเหนือ
24 ก.พ. 62 / 09:58:55
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยในช่วงการเลือกตั้ง ส.ส.
24 ก.พ. 62 / 09:54:00
ชมรมเดินวิ่งโรงพยาบาลน่าน จัดงานส่งเสริมสุขภาพครั้งใหญ่ "๖๓ ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง" มีนักวิ่งกว่า ๒,๘๐๐ คนร่วมงานคึกคัก
24 ก.พ. 62 / 06:36:49
จับหนุ่มใหญ่ เผาซังข้าวโพด เป็นเหตุให้ไฟลุกลามเข้าป่าได้รับความเสียหาย
23 ก.พ. 62 / 20:05:45
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปล่อยแถวกำลังพลเตรียมพร้อมสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
23 ก.พ. 62 / 19:19:46
ลงนามประสานความร่วมมือการเตรียมพร้อมก่อนปล่อย และเปิดศูนย์ฝึกทักษะการนวด
23 ก.พ. 62 / 17:38:40
วิทยาลัยสื่อ มช. จับมือผู้ประกอบการ พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต
23 ก.พ. 62 / 17:22:09
ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์เฟชบุ๊กสุนัขไล่กัดชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.ปาย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph