สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000659575
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : 10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

คำศัพท์เทคนิคและคำเฉพาะมีอยู่ในทุกวงการ การทำประชาสัมพันธ์บน Facebook ก็เช่นกัน สำหรับ มืออาชีพหรือคนที่ผ่านการทำงานในแวดวงโฆษณาออนไลน์คงไม่ใช่ปัญหาเพราะต้องเจอกับคำเหล่านี้เป็นประจำ แต่สำหรับนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มือใหม่เจอบางคำเข้าไป อาจจะทำให้งงจนไปต่อไม่ถูก สารพันน่ารู้ฉบับนี้จึงนำ 10 คำศัพท์ที่ควรจะรู้ ก่อนทำประชาสัมพันธ์บน Facebook มาฝาก
1.Boost post: รูปแบบการทำโฆษณารูปแบบหนึ่งใน Facebook ซึ่งช่วยให้โพสสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากผู้ติดตามเพจ ทั้งนี้ การ Boost post จะช่วยให้โพสมี Engagement ที่สูงขึ้น
2.Engagement : การกระทำทุกอย่างของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่เห็นโพส ไม่ว่าจะเป็น Like, Share, Comment
3.Ads Manager : เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและบริหารจัดการบน Facebook
4.Power editor : เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างและบริหารจัดการบน Facebook เช่นเดียวกับ Ads Manager แต่จะเสริมมาด้วยลูกเล่นที่ช่วยให้ทำงานสเกลใหญ่ๆ ได้สะดวกกว่า
5.Reach : จำนวนคนที่เห็นโพสของเรา
6.Paid Reach: คือจำนวนคนที่เห็นโพสด้วยการจ่ายเงิน
7.Organic Reach: คือจำนวนคนที่เห็นโพสของเรา โดยที่เราไม่ต้องจ่ายเงิน เป็นการเข้าถึงแบบธรรมชาติ
8.Carousel: ชื่ออย่างทางการคือ Multi product Ads เป็นโพสรูปแบบที่จะรวมเอารูปภาพหลายๆภาพมาไว้ในโพสชิ้นเดียวกัน ผู้ใช้สามารถที่เลื่อนดูภาพถัดไปได้
9.Landing page: หน้าเพจที่จะโพล่ขึ้นมาหลังจากผู้ใช้คลิกที่โพส หรือเมื่อคลิกโพสแล้วไปโพล่ที่หน้าไหน หน้านั้น จะเรียกว่าเป็น Landing page
10.Impression: จำนวนครั้งทั้งหมดที่โพสถูกโหลดขึ้นมาแสดง ซึ่งจะแตกต่างกับ Reach Impression ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Reach เสมอไป เพราะคนหนึ่งคนสามารถเห็นโพสได้หลายครั้ง
เมื่อมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับคำศัพท์ทั้ง 10 นี้แล้ว เชื่อว่านักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลจะสามารถ ปรับเนื้อหา ความถี่ และรูปแบบการโพสผ่านเพจ Facebook ให้เข้าถึงและโดนใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน
ที่มา : “20 คำศัพท์ต้องรู้ก่อนลงโฆษณาบน Facebook” http://hooktalk.com
28 พฤศจิกายน 2560

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
        10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
        เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1096 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
21 ก.พ. 62 / 20:47:35
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ ประจำปี 2562
21 ก.พ. 62 / 18:58:12
รางานสถานการณ์หมอกควันไฟป่า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
21 ก.พ. 62 / 18:31:09
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลของรางวัลเหลือจ่ายสลากกาชาดการกุศล ปี 2562
21 ก.พ. 62 / 18:04:23
ปภ. 2 จังหวัด จัดกิจกรรมเตรียมพร้อม ซ้อมแผน รับรู้ฯ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน
21 ก.พ. 62 / 17:45:36
ระดมฉีดม่านน้ำเพื่อฟอกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
21 ก.พ. 62 / 17:27:06
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน NSP แนะนำพื้นที่นวัตกรรมสร้างสรรค์แบบ Total Innovation Solutions
21 ก.พ. 62 / 17:14:38
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดนิทรรศการ "236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์"
21 ก.พ. 62 / 17:05:56
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าว จัดงาน มหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1
21 ก.พ. 62 / 16:36:32
เกษตรจังหวัดแพร่จัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
21 ก.พ. 62 / 16:35:58
จังหวัดแพร่ เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph