สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000660988
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก คือ ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟัง อาจเรียกได้ว่าการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พูดได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
วิธีการพูดในชุมชน จำแนกได้ 4 วิธีการ คือ พูดแบบท่องจำ คือ การจำเรื่องที่จะพูดแต่ปรับเป็นการพูดที่เป็นธรรมชาติ มีลีลา จังหวะ เหมาะสม พูดแบบมีต้นฉบับ คือ การพูดไปอ่านไป จากบทพูดที่เตรียมมา ควรสบตามผู้ฟังเป็นระยะและไม่ควรก้มหน้าก้มตาอ่าน พูดจากความเข้าใจ คือ การพูดที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า จดจำเฉพาะหัวข้อสำคัญ ๆ พูดออกมาด้วยความเข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ และพูดแบบกระทันหัน คือ การพูดโดยไม่มีโอกาสเตรียมตัวเลย กรณีนี้ผู้พูดต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และลำดับความคิดตลอดจนเนื้อหาในการพูดให้สอดคล้องกับเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
การพูดทั้ง 4 แบบนี้ เป็นวิธีการพูดต่อผู้ฟังในที่สาธารณะ ผู้พูดจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายให้พูด โอกาส ช่วงเวลา และสถานการณ์ที่เหมาะสม ฉะนั้นการฝึกพูดในที่ชุมชนจึงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงบุคลิกภาพเพื่อการทำหน้าที่นักพูดที่ดี
ที่มา : ที่มา http://www.local.moi.go.th
12 มกราคม 2561

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
        10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
        เรื่องเล่าข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ของสื่อหลักในยุคดิจิทัล
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1096 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 เม.ย. 62 / 22:00:03
เริ่มแล้วงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562 ณ วัดหมอกจำแป่
18 เม.ย. 62 / 18:46:46
สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังไฟป่า เข้ารับการตรวจร่างกาย
18 เม.ย. 62 / 17:57:18
อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ภาคเหนือปล่อยขบวนรถตรวจสอบเครื่องชั่งในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร..//
18 เม.ย. 62 / 17:48:02
จนท.ทหาร มทบ.32 ร่วมกับ จนท.จากหลายภาคส่วน เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพัดถล่มในเขตท้องที่ อ.ห้างฉัตร
18 เม.ย. 62 / 17:45:21
ยังต้องเฝ้าระวังไฟป่าภาคเหนือต่อเนื่อง
18 เม.ย. 62 / 17:28:20
พลตรี บัญชา ดุริยพันธุ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามสถานการณ์ดับไฟป่า
18 เม.ย. 62 / 17:26:46
อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมประชุมหารือกับผู้ซื้อ ผู้ขายกระเทียมภาคเหนือ..//
18 เม.ย. 62 / 17:05:16
แม่ทัพน้อยที่ 3 เผย สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือเริ่มคลี่คลาย เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย 9 จังหวัด ยังคงคุมเข้มทุกมาตรการ
18 เม.ย. 62 / 17:02:10
จังหวัดน่าน จัดทำตราสัญลักษณ์ Nan Brand เพื่อรับรองมาตรฐานสินค้า สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค
18 เม.ย. 62 / 17:00:59
จังหวัดน่าน ปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีผู้บาดเจ็บ 70 ราย และเสียชีวิต 5 ราย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph