สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000678063
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) QR Code คือ รหัสสองมิติที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส QR Code สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่ารหัสแท่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar code ในขณะที่ bar code สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20 อักขระ QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร 2,953 binary bytes และสามารถจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของ URL, Text, Phone Number และ SMS ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ ซึ่งยากต่อการจดจำและมีความซับซ้อน ในขณะที่ QR Code เพียงแค่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อาทิ สมาร์ตโฟน ไอ-พอท ไอ-แพท สแกนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
QR Code นำมาใช้ในวงกว้าง นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์และการทำธุรกิจ โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีองค์กรประชาสัมพันธ์หลายแห่งนำ QR Code มาพัฒนาระบบงานด้วยบรรจุ QR Code ลงท้ายเอกสารข่าว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้บริหารองค์กร นิยมจะใช้ QR Code ประกอบกับลายเซ็นในอีเมล์ และมักจะเพิ่ม QR Code ใน Power Point หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ประกอบการนำเสนองาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ที่สำคัญเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี
ที่มา : เว็บไซด์ http://qrcao.com/2015/05
3 กันยายน 2561

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 พ.ย. 62 / 22:39:47
จังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น พร้อมจัดการแสดงวัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอน ปฐมบทในยามค่ำคืนด้วยการใช้เทคนิคมัลติมีเดีย
20 พ.ย. 62 / 21:25:38
โรงแรม Heritage Chiangrai ทุ่มทุนเปลี่ยนโฉมโรงแรมขนาดใหญ่เอาใจผู้มาเยือนเชียงราย
20 พ.ย. 62 / 20:48:10
กองทัพภาคที่ 3 ย้ำ ความสำเร็จของการรับมือฝุ่นควัน ประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
20 พ.ย. 62 / 20:24:49
มช. ร่วมมือผู้ประกอบการ จัดงาน "แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019" ยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สัก
20 พ.ย. 62 / 19:46:04
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
20 พ.ย. 62 / 18:34:58
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ ฟังเสียงประชาชนในการพิจารณาจัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ
20 พ.ย. 62 / 18:02:19
เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
20 พ.ย. 62 / 17:41:09
มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562
20 พ.ย. 62 / 17:38:39
น่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ลงพื้นที่ฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
20 พ.ย. 62 / 17:36:34
โครงการหลวงไทย จับมือกระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph