สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000662794
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) QR Code คือ รหัสสองมิติที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส QR Code สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่ารหัสแท่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar code ในขณะที่ bar code สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20 อักขระ QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร 2,953 binary bytes และสามารถจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของ URL, Text, Phone Number และ SMS ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ ซึ่งยากต่อการจดจำและมีความซับซ้อน ในขณะที่ QR Code เพียงแค่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อาทิ สมาร์ตโฟน ไอ-พอท ไอ-แพท สแกนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
QR Code นำมาใช้ในวงกว้าง นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์และการทำธุรกิจ โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีองค์กรประชาสัมพันธ์หลายแห่งนำ QR Code มาพัฒนาระบบงานด้วยบรรจุ QR Code ลงท้ายเอกสารข่าว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้บริหารองค์กร นิยมจะใช้ QR Code ประกอบกับลายเซ็นในอีเมล์ และมักจะเพิ่ม QR Code ใน Power Point หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ประกอบการนำเสนองาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ที่สำคัญเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี
ที่มา : เว็บไซด์ http://qrcao.com/2015/05
3 กันยายน 2561

การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
        4-D Planning การคิดและออกแบบ Campaign งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
        การเตรียมตัวพูดในที่ชุมชน
การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
        การพูดในที่ชุมชนหรือการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ต่อหน้าผู้ฟังเป็นจำนวนมาก สิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้องตระหนัก
การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
        การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
        10 คำศัพท์ควรรู้ก่อนโหมงาน PR บน Facebook
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1097 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
16 มิ.ย. 62 / 09:38:26
จังหวัดแพร่ เชิญร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ที่วัดบุญภาค 18 มิถุนายนนี้
16 มิ.ย. 62 / 08:38:51
ตำรวจแม่อาย เดินหน้า ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
15 มิ.ย. 62 / 23:46:03
อบจ.แพร่ สนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15 มิ.ย. 62 / 23:43:20
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ แจ้งปิดการท่องเที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1 - 7
15 มิ.ย. 62 / 22:48:05
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
15 มิ.ย. 62 / 21:38:22
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562
15 มิ.ย. 62 / 20:55:41
17 มิ.ย. นี้ ชวนชม "ดาวเคียงเดือน" ดาวพฤหัสบดีเคียงจันทร์เต็มดวง
15 มิ.ย. 62 / 19:52:45
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า
15 มิ.ย. 62 / 18:08:04
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทุ่งแพม ซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ
15 มิ.ย. 62 / 17:51:29
จังหวัดแพร่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราภาคเหนือ ประจำปี 2562
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph