สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000678064
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ สารสนเทศ
เรื่อง : 8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

FACEBOOK LIVE (ถ่ายทอดสด) คือ อีกหนึ่งเทคนิคสีสันบนโลกโซเซียลที่ถูกนำมาใช้ใน การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสดแต่ละครั้งจำเป็นต้องกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ และรูปแบบการถ่ายทอดสด เพื่อดึงดูดใจผู้ชมออนไลน์ให้ติดตามและมีผลตอบรับที่ดี เว็บไซด์ Socialmediatoday.com และ whatphone.net แนะ 8 เทคนิคง่ายๆ ในการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE เพื่อให้ผู้ชมออนไลน์ติดตาม ดังนี้
1.แจ้งแฟนเพจและผู้ติดตามล่วงหน้าก่อนที่จะทำการถ่ายทอดสดภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการ ถ่ายทอดสด
2.ตรวจเช็คสัญญาณการเชื่อมต่อให้ดีเพื่อการถ่ายทอดสด ที่มีประสิทธิภาพ
3.เขียนคำอธิบาย POST ที่น่าสนใจก่อนการถ่ายทอดสด
4.แจ้งให้แฟนเพจกด SUBSCRIBE รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราถ่ายทอดสด
5.พูดคุยทักทายกับผู้ที่มาคอมเมนท์ระหว่างการถ่ายทอดสด
6.ยิ่งถ่ายทอดสดเป็นเวลานานๆ ก็ยิ่งมีคนดูมากขึ้น
7.ควรกล่าวอำลาผู้ชมทุกครั้งเมื่อจบการถ่ายทอดสด
8.หาหัวเรื่องและวิธีการนำเสนอในการถ่ายทอดสดที่น่าสนใจ
เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK มีความคิดสร้างสรรค์การทำรายการให้น่าสนใจและผู้ติดตามรู้สึกชื่นชอบ ที่สำคัญ แม้การถ่ายทอดสดจะเสร็จสิ้นไปแล้ว FACEBOOK จะยังคงบันทึกเป็นวิดีโอเก็บเอาไว้ให้ใน “เมนูวิดีโอ” เพื่อให้ผู้ชมออนไลน์สามารถเปิดดูย้อนหลังได้อีกด้วย
ที่มา : www.whatphone.net และ www.socialmediatoday.com
12 ตุลาคม 2561

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 พ.ย. 62 / 22:39:47
จังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น พร้อมจัดการแสดงวัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ตอน ปฐมบทในยามค่ำคืนด้วยการใช้เทคนิคมัลติมีเดีย
20 พ.ย. 62 / 21:25:38
โรงแรม Heritage Chiangrai ทุ่มทุนเปลี่ยนโฉมโรงแรมขนาดใหญ่เอาใจผู้มาเยือนเชียงราย
20 พ.ย. 62 / 20:48:10
กองทัพภาคที่ 3 ย้ำ ความสำเร็จของการรับมือฝุ่นควัน ประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ
20 พ.ย. 62 / 20:24:49
มช. ร่วมมือผู้ประกอบการ จัดงาน "แพร่ เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ 2019" ยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนไม้สัก
20 พ.ย. 62 / 19:46:04
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก
20 พ.ย. 62 / 18:34:58
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ ฟังเสียงประชาชนในการพิจารณาจัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ
20 พ.ย. 62 / 18:02:19
เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
20 พ.ย. 62 / 17:41:09
มณฑลทหารบกที่ 38 น่าน ทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562
20 พ.ย. 62 / 17:38:39
น่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ลงพื้นที่ฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาต้นน้ำตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า
20 พ.ย. 62 / 17:36:34
โครงการหลวงไทย จับมือกระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph