สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000677412
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
เรียบเรียงโดย : นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์
ป้อนข้อมูลโดย :

นายหวัง ซินยี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dragon TV บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวว่า การผลิตสื่อโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กลุ่มผู้ชม ควรยึดหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 1) รูปแบบรายการ ต้องมีคำจำกัดความรายการที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการนำเสนอไปสู่กลุ่มผู้ชม 2) การถ่ายทอดสู่ผู้ชม ต้องกำหนดว่ารายการที่จะนำเสนอจะสามารถดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมได้อย่างไร และ 3) การเล่าเรื่องที่ดี คือ การจัดลำดับเนื้อหา ภาพ ให้สอดคล้อง มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม โดยมี 3 เทคนิค ที่จะสามารถผลิตรายการให้ดึงดูดใจผู้ชมคือ 1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม คือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน เช่น คนรัก ครอบครัว หรือ คนในสังคม 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก 3) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคน คือ ความสามารถ หรือ สมรรถนะของคน
นางสาวโจอี้ โซว ผู้บริหารบริษัท Wings Media บริษัทในเครือของ Shanghai Media Group (SMG)บริษัทผู้ผลิตสื่อขนาดใหญ่ของนครเซี่ยงไฮ้ ได้กล่าวว่า “การสร้างชุมชนสำหรับกลุ่มผู้ชมรายการ” ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสื่อกับผู้ชมรายการ นอกจากจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว ยังถือเป็นกลยุทธ์ในการเผยแพร่สื่อและการดึงดูดใจผู้ชม รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่จะทราบถึงความต้องการของผู้ชม และสามารถวิเคราะห์ผลสำเร็จของรายการได้อีกทางหนึ่งด้วย
ที่มา : การสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “Television and Radio Program Production” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
8 กรกฎาคม 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
13 พ.ย. 62 / 20:11:58
จ.ลำปาง เชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
13 พ.ย. 62 / 20:01:51
เจ้าอาวาสวัดปางหมู อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกานำมาปลูก ณ พระธาตุ วัดปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
13 พ.ย. 62 / 19:39:04
นักท่องเที่ยว ร่วมงานลอยกระทงปายอย่างล้นหลาม
13 พ.ย. 62 / 18:43:26
จังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2562
13 พ.ย. 62 / 18:40:49
เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย
13 พ.ย. 62 / 18:37:01
จ.ลำปาง แถลงข่าวจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ระหว่าง 22 – 24 พ.ย. นี้
13 พ.ย. 62 / 18:21:28
เชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมกันกำจัดขยะหลังเทศกาลลอยกระทง
13 พ.ย. 62 / 17:25:57
อุตุ เตือน อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน มีผลกระทบถึง 15 พฤศจิกายนนี้
13 พ.ย. 62 / 17:08:34
กลุ่มเยาวชน SPIRIT OF LAMPHUN ชวนผู้สนใจร่วมงาน “กะโหล้งไฟป้อบุญตั๋น” ครั้งที่ 14
13 พ.ย. 62 / 16:47:33
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จ.แพร่ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2562/2563
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph