สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000679551
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : “เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
เรียบเรียงโดย : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
ป้อนข้อมูลโดย :

คณะสื่อมวลชนที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ พณฯ ท่านกงสุลใหญ่เหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้จัดให้คณะสื่อมวลชนไทย ไปศึกษาดูงานที่เมืองฉงชิ่ง - เมืองอู่ฮั่น โดยจุดแรกนั้นคณะได้ไปเยือนเมือง “ฉงชิ่ง”(Chongqing) ซึ่งเมืองนี้เดิมเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน แต่ด้วยลักษณะที่ตั้ง ที่เหมาะสม และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก ในปี ค.ศ.๑๙๙๗ รัฐบาลจีนได้ประกาศยกฐานะเมืองฉงชิ่งเป็น ๑ ใน ๔ มหานครของเมืองจีน ที่นอกจากเมืองฉงชิ่งแล้ว ก็มี เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และ เทียนสิน ขึ้นต่อรัฐบาลกลางจีนโดยตรง นั่นจึงทำให้ฉงชิ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นมหานครใหญ่อันดับต้นๆ ที่มีฐานะและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นฮับสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเมืองใหญ่ๆ ของจีนตอนล่าง โดยสายการบินต่าง ๆ ได้เปิดเส้นทางบินหลายเส้นทาง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และด้านอื่นๆ ระหว่างไทยกับเมืองฉงชิ่ง สำหรับทางกายภาพ เมืองฉงชิ่ง จะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะในหุบเขา มีแม่น้ำสำคัญ ๒ สาย คือ “แม่น้ำเจียหลิง” หรือ เจียหลิงเจียง (สายรอง) ที่ไหลมาจากจิ่วไจ้โกวมารวมกับ “แม่น้ำแยงซีเกียง” ที่เมืองนี้ เมื่อพูดถึงแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ฉงชิ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการล่องเรือสำราญท่องเที่ยวสัมผัสทัศนียภาพ ๒ ฟากฝั่งของลำน้ำสายนี้ โดยการล่องเรือจะไปสิ้นสุดตามเมืองต่างๆ ตามระยะล่องใกล้ไกล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฉงชิ่ง ในยามค่ำคืนที่นี่ก็มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพของแสงสีไฟยามราตรีในแม่น้ำประจำเมือง โดยจะเห็น แสงสีแห่งความทันสมัยจากสิ่งก่อสร้างของเมืองนี้ สวยงามอลังการเป็นอย่างมาก โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเป็นอย่างมาก คือ การเที่ยว “เมืองโบราณ” เมืองเก่าในราชวงศ์ซ่ง ที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม
หรือที่รู้จักกันในนาม “หงหยาต้ง” ลักษณะคอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ ย่ามค่ำคืนถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากสิ่งน่าสนใจในตัวเมืองแล้ว ออกนอกเมืองไป ฉงชิ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับมรดกโลกให้สัมผัสกัน เริ่มด้วย “ต้าจู๋” หน้าผาหินแกะสลัก ที่ตั้งอยู่ ณ อำเภอต้าจู๋ ผาหินแกะสลักในต้าจู๋มีจุดที่เป็นไฮไลท์ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่อลังการที่สุดและสวยที่สุดนั้นอยู่ที่ “เป๋าติ่ง” ซึ่งผาแกะสลักเป๋าติ่ง เริ่มสร้างตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่งไปจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง โดยผู้สร้างคนแรกเป็นพระชื่อ “เจ้า ซื่อ เฟิ่ง” ที่เริ่มออกบวชตั้งแต่ ๕ ขวบ ภาพแกะสลักที่นี่ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมนูนสูง ที่แกะกว้านลูกลงไปจนเห็นรูปลักษณะชัดเจน อุดมไปด้วยชีวิตชีวา และลีลาความสวยงาม อีกทั้งยังมีการลงสีสันหลากหลาย แถมบางจุดยังมีประติมากรรมลอยตัวให้ชมกันสวยงามมาก ทั้งคนโบราณเชื่อว่า เป๋าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงมีการแกะสลักขึ้นที่นี่ เพื่อให้เป็นศาสนสถาน ซึ่งมีทั้งความเชื่อของพุทธแบบมหายานและของลัทธิเต๋า โดยมีภาพเด่นๆ อาทิ ถ้ำปฏิบัติธรรม ที่แกะเป็นภาพพระตัวแทนพระพุทธเจ้ากับสาวกอีก ๑๒ รูป แสดงธรรม ภาพสลักเทพเจ้าต่างๆ พระนอนองค์โตยาว ๓๒ เมตร สูง ๗ เมตร ภาพคำสอนขงจื้อ ภาพนิทานพื้นบ้าน ภาพวิถีชีวิตยุคโบราณ ภาพความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ภาพการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินความดีความชั่วว่า เมื่อตายแล้วคนๆ นั้น ควรขึ้นนรกหรือสวรรค์ ซึ่งมีภาพประกอบเป็นนรกสวรรค์อย่างสวยงาม และภาพไฮไลต์ที่รูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่แกะสลักได้อย่างวิจิตรงดงาม ทางองค์การ-ยูเนสโกจึงประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.๑๙๙๙ ถือว่าเหมาะสมกับสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง นี่ ก็เป็นสถานที่บางส่วนที่น่าเที่ยวของเมือง ฉงชิ่ง เมืองที่มีเสน่ห์ น่าไปเยือน นอกจากจะมีภาพอัน โดดเด่นโฉบเฉี่ยวของมหานครอันทันสมัยในอันดับต้นๆแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีสิ่งน่าสนใจทางการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าในระดับมรดกโลกที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสัญญาณว่าการริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ของจีนจะเริ่มดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ที่มา : การเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เมืองฉงชิ่ง และเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
13 กรกฎาคม 2562

“จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”
        ๔๔ ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่มั่นคงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว และพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ
ตามดูผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่เหลี่ยงเจียง นครฉงชิ่ง
        ความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัลของจีน ถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดเป็นสวนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจียง (Chongqing Liangjiang Industry Economy Park) ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของฉงชิ่ง เหลียงเจ
“เสน่ห์นครฉงชิ่ง”
        จากการที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้เชิญบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ คณะสื่อมวลชน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างประเทศ จีน – ไทย ณ เม
การผลิตรายการให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย
        
การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
        การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวั
การเล่าเรื่องแบบสื่อสารสองทาง (Interactive Storytelling)
        
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
        การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์
8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
        8 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE
ขั้นตอนการ "เปลี่ยนออฟฟิศให้สมาร์ทด้วย Paperless Office" ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
        ขั้นตอนการดำเนินงาน Paperless office ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
        QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    
User Login
Name : 
Pwd : 
job : 
ข่าวรอบเมืองเหนือ
10 ธ.ค. 62 / 16:26:14
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมือง จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเตรียมประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดคืนนี้
10 ธ.ค. 62 / 16:08:05
คุณภาพอากาศลำพูน อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)ศูนย์อำนวยการฯไฟป่าและหมอกควัน เพิ่มระดับความเข้มข้นตามแผนปฏิบัติการรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 แล้ว
10 ธ.ค. 62 / 16:01:30
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ห่วงใยประชาชน หวั่นเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้งนี้
10 ธ.ค. 62 / 15:56:07
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
10 ธ.ค. 62 / 15:36:08
น่าน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปัว แถลงข่าว วิ่งการกุศล ก้าวสู่ฝัน วันช่อม่วงบาน PUA SCHOOL RUNNING 2020
10 ธ.ค. 62 / 15:35:00
พช.ลำปาง ร่วมลงนาม MOU โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
10 ธ.ค. 62 / 15:30:29
น่าน สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง
10 ธ.ค. 62 / 15:26:08
อ.ภูซาง จ.พะเยา แถลงข่าวจัดงาน ประเพณีตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ธ.ค.นี้
10 ธ.ค. 62 / 15:21:24
จังหวัดแพร่ มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พี่น้องชนเผ่ามลาบรี
10 ธ.ค. 62 / 14:37:48
ปภ. เตรียมจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวระดับภูมิภาคเอเชีย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
อุณหภูมิ เชียงใหม่

ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph