ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : คนไทยพลัดถิ่นในเขตตะนาวศรีของพม่า
เรียบเรียงโดย : ศรีสุข อาชา
ป้อนข้อมูลโดย :

แม่น้ำกระบุรีหรือปากจั่นที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนไทย-พม่าด้านจังหวัดระนอง ตามหลักเขตแดนระหว่างประเทศ ยังคงไหลรินอย่างไม่ขาดสาย แม่น้ำทอดยาวกว่า 70 กิโลเมตรกลายเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศและแบ่งแยกให้ผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ำให้กลายเป็นคนละประเทศ แต่ไม่อาจเป็นเส้นกั้นที่แบ่งแยกวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลังกันของสองฝั่งแม่น้ำได้ และส่งผลให้ชาวไทยที่อาศัยบนฝั่งขวาของแม่น้ำกระบุรีกลายเป็นคนพม่าเชื้อสายไทยตามหลักเขตแดนไปโดยปริยาย
ฉ่าปะซูหรือไทยมลายู เป็นชื่อที่ชาวพม่าเรียกชาวไทยพลัดถิ่นมุสลิมจากเขตตะนาวศรีของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในเขตตะนาวศรีของพม่ามีการปกครองแบบเขตไม่ใช่รัฐ และส่วนใหญ่เป็นคนไทยแต่ไม่ได้มีกองกำลังแบ่งแยกดินแดนเหมือนชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งปัจจุบันเขตตะนาวศรี ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอทวาย (Dawei / Tavoy) หรือดะแว อำเภอมะริด (Mergui / Myeik) หรือมเยะ และอำเภอเกาะสอง หรือเกาะตอง/วิกตอเรียพอยต์
เมืองมะลิวัลย์ มะริด ทวาย และตะนาวศรีของพม่าเคยเป็นดินแดนของสยามในอดีต ทำให้ผู้คนในดินแดนแห่งนี้เป็นคนพม่าเชื้อสายไทยที่เคยอพยพมาจากฝั่งตะวันตกของไทยเช่น ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงภาคใต้ของไทย เช่น ระนอง ชุมพร และจากดินแดนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่ภายหลังในยุคอาณานิคมสยามได้ยกดินแดนมะริด ทะวาย และตะนาวศรีให้อังกฤษ ทำให้คนไทยที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวกลายเป็นคนพม่าเชื้อไทยตามหลักรัฐชาติ
คนไทยในเขตพม่าส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งบริเวณเกาะสอง ลุ่มน้ำน้ำลังเคียะ และแม่น้ำตะนาวศรี และลุ่มแม่น้ำกระบุรีมีทั้งชาวไทยพุทธปักษ์ใต้ ชาวไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายลาว โดยคนพม่าเชื้อสายไทยจะเป็นเครือญาติกับคนในฝั่งไทย มีนามสกุลอย่างคนไทย กินอาหารแบบถิ่นปักษ์ใต้และยังศึกษาเล่าเรียนภาษาไทยจากพระภิกษุที่เปิดสอนในวัดตามศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและยังเป็นแบบไทยคือ เป็นพระภิกษุที่โนคิ้ว ห่มจีวรสีเหลือง แต่พระพม่าจะห่มจีวรสีเข้มออกแดงและไม่โกนคิ้ว ในขณะที่คนพม่าเชื้อสายไทยก็ยังคงรักษาศิลปะการต่อสู้อย่างกาโหยงเช่นเดียวกับไทยมุสลิมในภาคใต้ของไทย
ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน ต่างมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตลักษณ์เหล่านี้กลายเป็นความเหมือนในความต่างที่สามารถาหาได้จากประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน ดังสโลแกนของอาเซียนที่กล่าวไว้ว่า หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ที่มา :
อ่าน : 87
20 กุมภาพันธ์ 2556