ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : เทคนิคการจัดงานแถลงข่าว
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

โดยเฉพาะเมื่อองค์กรต้องการนำเสนอความเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลง บางหน่วยมีการแถลงข่าวเกือบทุกไตรมาสเพื่อสร้างการจดจำ
หลายครั้งที่ผู้จัดงานแถลงข่าว ลงทุนด้วยงบมหาศาล ลงทุนจัดการใหญ่โตหรูหรา จัดการแสดงอลังการ เตรียมของขวัญ จัดเลี้ยงอาหารชั้นเลิศ แต่ผู้สื่อข่าวไม่ให้ความสนใจไปร่วมงาน หรือไปร่วมงานแต่นำเสนอข่าวไม่คุ้มค่ากับการลงทุน นั่นอาจเป็นเพราะว่า ผู้จัดงานแถลงข่าวไม่เข้าใจว่า “ผู้สื่อข่าวต้องการอะไร” ดังนั้น ผู้จัดงานแถลงข่าวควรตระหนักถึง “ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ” เพราะประเด็นข่าวคือ สิ่งสำคัญที่สร้างความสนใจและกระตุ้นความต้องการให้ของผู้สื่อข่าวมาร่วมงานแถลงข่าวและนำข่าวไปเผยแพร่ต่อไป ซึ่งการสร้างความสนใจนั่น คือ “Gimmick” ซึ่งทำได้หลากหลายวิธี อาทิ การคัดเลือกบุคคลให้ข่าวที่มีความสำคัญ มีชื่อเสียง การพิจารณาประเด็นที่แปลกใหม่ อยู่ในกระแสและสอดคล้องกันบรรยากาศช่วงการแถลงข่าว เป็นต้น
ที่มา :
อ่าน : 498
30 มิถุนายน 2559