ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การเลือกใช้ Social Media ในงานประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมดิจิทัล ผู้บริหารทุกองค์กรโดยเฉพาะองค์กรสื่อต่างให้ความสำคัญกับการบูรณาการทั้ง Mass Media กับ Social Media ในทุกรูปแบบและทุก Platform ที่สำคัญจะต้อง เข้าใจตลาด เข้าใจเครื่องมือ และคัดเลือกเครื่องมือการสื่อสารให้เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงเวลา อาทิ YOUTUBE - เหมาะกับการเผยแพร่วิดีโอ รายการ มิวสิควิดีโอ ละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ จากการสำรวจพบว่า ความยาว 1.30 นาที เป็นเวลาที่เหมาะการเผยแพร่ผ่าน YOUTUBE มากที่สุด FACEBOOK - เหมาะกับการ Update ข้อมูล ข่าวสารและการสร้าง Community LINKEDIN - ใช้ในการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและสร้างภาพลักษณ์ของบุคลากรในองค์กร PINTEREST - เหมาะกับการตลาดที่เน้นการลงภาพที่โดดเด่น สะดุดตา ไม่เน้นเนื้อหาที่มีความจำนวนมาก INSTAGRAM - เหมาะสำหรับการเผยแพร่ภาพถ่าย เน้นการสร้างการติดตาม (follow) ไม่เน้น Feed back TWITTER - ใช้สำหรับ update ข่าว เน้นความต่อเนื่อง ฉับไว ทันเวลา โดยแต่ละ Post จะต้องไม่เกิน 140 ตัวอักษร สามารถแปะ Post link ไปยังเว็บไซด์หน่วยงานได้ ทั้งนี้ ควรตระหนักเสมอว่า แม้เนื้อหาจะมีความสำคัญ แต่ต้องไม่ลืมพิจารณาการนำเสนอที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ Platform ดังคำกล่าวที่ว่า “Content is King, Context is Queen”
ที่มา :
อ่าน : 543
30 มิถุนายน 2559