ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : ทะเลสาบซีหู มรดกโลกแห่งนครหางโจว
เรียบเรียงโดย : ธนวันต์ ชุมแสง ผอ.สขร.สปข.3
ป้อนข้อมูลโดย :

ทะเลสาบซีหู มรดกโลกแห่งนครหางโจว ภาษาจีน ซี แปลว่าตะวันตก หู แปลว่าทะเลสาบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจีน ด้วยบรรยากาศแสนโรแมนติก มีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่กลางเมืองหางโจวที่ยังคงวัฒนธรรมและบ้านเมืองไว้อย่างสวยงาม ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.2008 เดิมเป็นแอ่งน้ำเกิดในสมัยราชวงศ์ถัง ต่อมาได้มีการขุดเพิ่มและถมดินสร้างเกาะ 3 เกาะตรงกลาง
ด้วยทิวทัศน์อันงดงามส่งผลให้คู่รักนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อความประทับใจ ในสมัยอดีตกษัตริย์เฉินหลงเคยเสด็จถึง 6 ครั้ง ขณะที่ประธานาธิบดีหู จิ่นเทาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ถึง 53 ครั้ง ทุกปีจะมีการจัดเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่นี่ด้วย สถานที่สำคัญของทะเลสาบแห่งนี้คือสะพานขาดไม่ขาด สะพานยาวแต่ไม่ยาว ที่ว่ากันว่าหากคู่รักจับมือกันเดินข้ามสะพานจะรักกันตลอดไป ที่เรียกว่าสะพานยาวแต่ไม่ยาว สะพานขาดแต่ไม่ขาดเนื่องจากเมื่อถึงฤดูหนาว หิมะตก มองจากด้านบนเหมือนสะพานขาด หรือสั้นลง แต่ไม่ได้ขาดหรือสั้นลงแต่อย่างใด เป็นแหล่งที่เกิดนิยายรักนางพญางูขาว ที่โด่งดัง ปัจจุบันยังมีเจดีย์นางพญางูขาวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูเขา ริมทะเลสาบด้วย นอกจากนี้ยังมี 3 สระน้ำพิมพ์พระจันทร์ที่สวยงาม สวยขนาดที่ว่า
ทางการจีนได้นำสถานที่แห่งนี้ไปพิมพ์ลงในธนบัตรราคาหนึ่งหยวนด้านหนึ่งด้วย แม้ว่าจีนจะมีดินแดนกว้างใหญ่ มีทะเลสาบซีหูถึง 36 แห่ง แต่ทะเลสาบซีหูที่นี่เป็นแห่งแรก และเป็นแห่งเดียวที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งเดียวที่ไม่เก็บค่าเข้าชม ทุกคืนจะมีการแสดงน้ำพุดนตรี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแห่มาเที่ยว ณ สถานที่แห่งนี้อย่างแน่นขนัด ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยทีเดียว
ที่มา :
อ่าน : 435
14 กันยายน 2559