ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : 4 ทักษะสำคัญของนักข่าวยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของ ผู้สื่อข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว และบรรณาธิการ กว่า 482 คนในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไต้หวัน ถึงพฤติกรรมการทำงานโดยทีมงานของพีอาร์นิวส์ไวร์ (ปี 2559) พบว่า นอกเหนือจากการเขียนข่าว การหาข่าวและการสัมภาษณ์ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของนักข่าวแล้ว นักข่าวยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญเพิ่มเติมอีก 4 ทักษะ คือ
1. การถ่ายทำ/ตัดต่อวิดีโอ
2. การบรรยายข่าวและข้อมูลผ่านกราฟฟิก รูปภาพและวิดีโอ
3. การถ่ายภาพ
4.การออกแบบเว็บไซด์และ HTML
เหตุเพราะปัจจุบันการนำเสนอข่าวมีการปรับรูปแบบไปสู่การเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นทักษะด้านเทคโนโลยี จึงเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้การนำเสนอข่าวมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ที่มา : http://blog.infoquest.co.th/iqmedialink/apac-journalist-report-2016/
อ่าน : 311
13 มีนาคม 2560