ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 5 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

ตามที่ www.inc.com เว็บไซด์ด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเสนอ 5 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ดังนี้
1.Get noticed in Google searches สร้างจุดสนใจบนกูเกิลเสิร์ช : Mr.Gutfarb ผู้อำนวยการฝ่าย Media Relations and Digital Strategy ของ Goodwin Group PR กล่าวไว้ว่าอันดับที่แสดงผลบน Search Engine คือวิธีการหนึ่งที่จะวัดผลการประชาสัมพันธ์ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่
2.Tell a good story; just tell it faster การบอกเรื่องที่ดีให้เร็วที่สุด : พฤติกรรม การเสพสื่อของคนยุคดิจิทัล เน้นการอ่านแบบผ่าน ๆ ชมคลิปวิดีโอสั้นๆ ดูและแชร์อินโฟกราฟิกเจ๋งๆ ดังนั้น การบอกเรื่องที่ดีให้คนเข้าใจอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเทคนิคสำคัญในการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
3.Identify and leverage relevant influencers การอาศัยผู้มีอิทธิพลทางความคิด : ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ในที่นี่หมายถึง บุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย หรือ Blogger ชื่อดังในชุมชนออนไลน์ หากผู้มีอิทธิพลทางความคิดเหล่านี้กล่าวถึง หรือแชร์เรื่องราวของเรา ย่อมจะช่วยให้ข่าวสารเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น
4.Social media is your multipurpose tool โซเชียลมีเดียคือเครื่องมือเอนกประสงค์ : นอกจากโซเชียลมีเดียจะเป็นช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นช่องทางในการติดต่อกับสื่อมวลชน นักข่าว และยังเป็นตัวสำรวจว่าข่าวสารขององค์กรได้รับความสนใจมากน้อยเพียงใดอีกด้วย
5.Embrace new PR metrics ตัวชี้วัดใหม่ในการประชาสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์ ยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบได้ว่าเนื้อหาที่เผยแพร่ออกไปมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง โดยใช้ Google Analytics เป็นเครื่องมือตรวจสอบที่จะเผยให้เห็นว่าช่องทางใดช่วยเพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขององค์กรได้ดีที่สุด
หากนักประชาสัมพันธ์นำ 5 เทคนิค ข้างต้น ไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างแน่นอน
ที่มา : https://www.inc.com/thehartford/five-tips-for-powerful-pr-in-the-digital-age.html
อ่าน : 451
28 พฤศจิกายน 2560