ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจ Creating Radio with Passion : Looking into The World of Radio
เรียบเรียงโดย : ทายาท ถีระแก้ว
ป้อนข้อมูลโดย :

จากการประชุม Radio Asia2017 ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงขององค์กร ABU (Asia Pacific Broadcasting Union หรือ สหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก) พบว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สื่อวิทยุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อใหม่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตผู้คนมาก วิทยุต้องปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่สร้างช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสร้างแอพลิเคชั่น การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live โดยในต่างประเทศมีการออกอากาศในรูปแบบ Podcast และการใช้ช่องทางสมาร์ทโฟน ที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบวิทยุไฮบริด (Hybrid Radio) ที่มีความเสถียร ใช้ต้นทุนต่ำและสามารถสื่อสารถึงผู้ฟังด้วยข้อความหรือรูปภาพที่เข้าใจง่าย ภายในระยะเวลาสั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวิทยุจาก Top of Mind Media จากออสเตรเลีย แนะนำเคล็ดลับการจัดรายการวิทยุให้ประสบความสำเร็จ 8 ข้อ ดังนี้ 1.ต้องกำหนดเป้าหมายการนำเสนอข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายของสถานีวิทยุด้วย 2 .ต้องรับฟังความต้องการของผู้ฟังและกลุ่มเป้าหมาย 3.รู้จุดอ่อนของสถานี, วิเคราะห์ วิจัยผู้ฟัง 4.รับฟังคำติชม เปิดพื้นที่ให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็น 5.หาเวลาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 6.รับฟังความคิดที่แตกต่าง 7.หาเวลาเข้าสังคมและเรียนรู้ความต้องการของสังคม รู้ว่าขณะนี้กระแสสังคมให้ความสนใจเรื่องใด และสุดท้าย 8.ต้องสร้างสรรค์งานให้สนุกสนาน ลดช่องว่างระหว่างผู้ฟังลง ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักว่าต้องการอะไรและอยากรับฟังอะไรนั่นเอง
ที่มา : จากการประชุม Radio Asia 2017
อ่าน : 395
28 พฤศจิกายน 2560