ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations)
เรียบเรียงโดย : นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

การประชาสัมพันธ์ยุคหลอมรวมสื่อ (Convergence Public Relations) เป็นความท้าทายของนักประชาสัมพันธ์ ในการเลือกใช้ Social Media และ Social Network มาช่วยงานประชาสัมพันธ์ อาทิ Facebook, Twitter, YouTube, Blog, Line, Instragram ด้วยเหตุเพราะปัจจุบัน ผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคข้อมูล นิยมเสพข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ไม่เพียงแค่ ดูทีวี ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แต่ในยุคดิจิทัล ผู้รับสาร ดู-ฟัง-อ่าน ผ่าน สมาร์ทโฟน เทปแล็ต และคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เองที่ทำให้องค์กรสื่อและองค์กรประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน ด้วยการนำ Multi – Skill มาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนข่าว การถ่ายภาพ การถ่ายและตัดต่อวิดีโอบน Smart phone การผลิต Infographic และการเลือกใช้ Social Media อย่างชาญฉลาด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีการวางแผนและเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั่นเอง
ที่มา : ภาพประกอบ : http://www.joburgservices.co.za/public-relations-in-johannesburg/ http://prsastlouis.org/images/news/PRSA_August_Event.jpg
อ่าน : 1002
28 พฤศจิกายน 2560