ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ ทั่วไป
เรื่อง : QR Code ในงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0
เรียบเรียงโดย : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
ป้อนข้อมูลโดย :

คิวอาร์โค้ด (QR Code : Quick Response) QR Code คือ รหัสสองมิติที่สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพต่างๆ ได้โดยรหัสถูกจัดไว้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส QR Code สามารถอ่านข้อมูลได้รวดเร็วกว่าและใช้งานง่ายกว่ารหัสแท่ง ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลก็สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า bar code ในขณะที่ bar code สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 20 อักขระ QR Code สามารถเก็บข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร 2,953 binary bytes และสามารถจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของ URL, Text, Phone Number และ SMS ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code ก็คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ ซึ่งยากต่อการจดจำและมีความซับซ้อน ในขณะที่ QR Code เพียงแค่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อาทิ สมาร์ตโฟน ไอ-พอท ไอ-แพท สแกนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
QR Code นำมาใช้ในวงกว้าง นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การตลาด การประชาสัมพันธ์และการทำธุรกิจ โดยเฉพาะงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีองค์กรประชาสัมพันธ์หลายแห่งนำ QR Code มาพัฒนาระบบงานด้วยบรรจุ QR Code ลงท้ายเอกสารข่าว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สำหรับผู้บริหารองค์กร นิยมจะใช้ QR Code ประกอบกับลายเซ็นในอีเมล์ และมักจะเพิ่ม QR Code ใน Power Point หรือ เอกสารอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ประกอบการนำเสนองาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลอย่าง รวดเร็ว แม่นยำ ที่สำคัญเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของงานประชาสัมพันธ์ยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี
ที่มา : เว็บไซด์ http://qrcao.com/2015/05
อ่าน : 741
3 กันยายน 2561