ส า ร ะ น่ า รู้
บทความ เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์
เรื่อง : การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เรียบเรียงโดย : ศรีสุข อาชา
ป้อนข้อมูลโดย :

การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ ณ เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ปิดฉากลงแล้วอย่างงดงามท่ามกลางมิตรภาพที่มีร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เมืองยู่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนในการการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนสำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนในประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างความเข้าใจสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้ง โดยเป็นการสร้างหุ้นส่วนที่ได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศจีน เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในด้านความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและเอเชียใต้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำในมิติการทำงานร่วมกันของสื่อมวลชนจีนและสื่อมวลชนจากประเทศเอเชียใต้ให้สามารถทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมในระดับภูมิภาคและมีการบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ขณะที่ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีการเน้นย้ำให้เกิดการทำงานร่วมกันในทุกด้าน เพื่อนำไปสู่การเจรจาในระดับภูมิภาค การสื่อสาร และการพัฒนา
สำหรับการประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนเอเชียใต้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือจีน-เอเชียใต้ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๐ คน เป็นผู้แทนสื่อมวลชนทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชนจากกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เช่น อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ และปากีสถาน กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และไทย ในส่วนของประเทศไทยมีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ คน นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชนของประเทศจีนจากมณฑลยูนนานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ที่มา : การประชุมความร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างประเทศจีนและประเทศเอเชียใต้ ครั้งที่ ๒
อ่าน : 127
20 มิถุนายน 2562