สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนำเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 184 ครั้ง

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนำเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

     สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 2 เดือน

     โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน สำหรับที่เงินเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน

     ทั้งนี้สำหรับการให้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถนำทรัพย์มาจำนำได้ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ ในราคารับจำนำที่เหมาะสม รวมทั้งให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการที่ยุติธรรม สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5426 0206 หรือติดตามได้ทาง แฟนเพจเฟสบุ๊ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร www.facebook.com/kelangnakorn

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ