จังหวัดลำพูนออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 233 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

วันนี้ (2 มกราคม 2563) ที่ โรงเรียนบ้านห้วยปิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 63 ของประเทศ  โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ทรงพระเมตตาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี หรือ ชื่อย่อ "พอ.สว." คำย่อ พอ. คือ แพทย์อาสา / สว. คือ สังวาล ซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน หลังจากสมเด็จย่าเสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อมาจนสิ้นพระชนม์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพอ.สว. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน   โดยวัตถุประสงค์หลักของ พอ.สว. เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล หรือท้องถิ่นที่จังหวัดกำหนด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม ของทุกปี ครบ 11 ปีในปีนี้  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดบริการเชิงรุก อาทิ  การมอบถุงยังชีพ  มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โดย อาสาสมัคร พอ.สว. การให้บริการทันตกรรม  บริการรักษาปะคบและนวดแผนโบราณ  

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายแก้ว ประทีปเบญจะ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 180 ม.3 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งป่วยเป็นโรคโรคหลอดเลือดสมองตีบ และนางสุขบัว เมเฮ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 140 ม.3 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งป่วยเป็นโรคไต โรคเบาหวาน ต้องเดินทางไปรักษาตัวเป็นประจำ ไม่สามารถทำงานเลี้ยงชีพได้  กรณีนี้ทางอำเภอได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับความลำบากในพื้นที่ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ