จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ภายใน 7 วัน พร้อมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอด 365 วัน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 42 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ภายใน 7 วัน พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 100% ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอด 365 วัน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 25.96  ซึ่งรถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุราแล้วขับขี่ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ในส่วนของจุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชนยังมีความสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนสายหลัก สายรอง ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภออมก๋อย อำเภอแม่ออน และอำเภอไชยปราการ

อย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ภายใน 7 วัน พร้อมตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตภายใน 30 วัน เพื่อรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นฐานข้อมูลป้องกันและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชน เพื่อวางแผนลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลและให้ความร่วมมือ เครือข่ายอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดการเดินทาง เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 100% และแจกหมวกนิรภัยที่ได้รับบริจาคให้แก่ผู้ที่ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะต้องเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ตลอด 365 วัน โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคหมวกนิรภัยได้ที่สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ