เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1035 ครั้ง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเปิดประสบการณ์ของเด็ก และเยาวชน ให้แต่งเติมความรู้ได้ตามวัย

     เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก

     โดยกิจกรรมดังกล่าวที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ของเด็ก ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้ยังเป็นการให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกตามความสามารถของตน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ได้เรียนรู้ตามความสนใจและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตรงกับคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

     ทั้งนี้เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2563 ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมประกวดต่างๆได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โทรศัพท์ 0 5432 4195
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ