จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงาน เตรียมจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติรับมือไฟป่าหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 81 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับพื้นที่
     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทศบาล เมื่อวันที่
7 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน หรือ ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต. เทศบาลตำบลทุกแห่ง โดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้นำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 อำเภอ เข้าร่วมประชุม
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ โดยจะต้องมีการฝึกทบทวน อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ พร้อมทั้งการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องอาศัยความพร้อม ทั้งความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตัวเอง ก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถเผชิญเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ซึ่งหลังจากนี้ จะได้มีการรวบรวมจิตอาสาภัยพิบัติแก้ไขไฟป่าและหมอกควันทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ทุกชุมชน ในการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีจิตอาสารวมทั้งจังหวัด กว่า 160,000 คน เช่น จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ


 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ