ชาวลำปาง ร่วมใจฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานสำคัญ บูรณะอนุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 49 ครั้ง

ชาวบ้านตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง พร้อมใจร่วมกันบูรณะอนุสรณ์สถานพ่อเจ้าทิพย์ช้างบ้านหนาดคำ พร้อมเตรียมจัดพิธีบวงสรวงก่อนจะนำรูปปั้นเหมือนพ่อเจ้าหนานทิพย์ช้าง อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง และแม่เจ้าพิมพาราชเทวี ขึ้นประดิษฐานให้ชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เข้ากราบไหว้สักการบูชา

ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญสาย  สุรินทร์ นายกสมาคมคนเลี้ยงม้าจังหวัดลำปาง และนายไชยยันต์  เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ร่วมกันนำชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง รวมกว่า 100 คน ช่วยกันคนละไม้คนละมือทำความสะอาดบริเวณสถานที่ อนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำ หนึ่งในโบราณสถานสำคัญเก่าแก่ของเมืองลำปาง หลังได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีจนมีสภาพทรุดโทรม รอบๆ บริเวณมีต้นไม้แผ่ปกคลุมจนรกทึก เศษใบไม้ กิ่งไม้ร่วงหล่นทับถมกันหลายชั้นเรี่ยราดกลาดเกลื่อนอยู่เต็มพื้นที่ และรอบบริเวณแนวเขตรั้วยังมีหญ้าขึ้นรกสูงท่วมเอว ส่วนตัวอาคารที่เป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งของและภาพวาดของเหล่าบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือ พบว่าผนังและซี่บันไดที่ทำขึ้นจากไม้ได้ผุพังไปแล้วหลายส่วน ส่วนภาพวาดที่ติดไว้บนฝาผนังปูนบางภาพได้ถูกปลวกกัดแทะเล็มจนเสียหาย ซึ่งการเข้ามาบูรณะทำความสะอาดอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ ที่ต้องการจะอนุรักษ์อนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้ เนื่องจากเป็นโบราณสถานเก่าแก่สำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้อม และต่อประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เป็นอย่างมาก

โดยจากการสอบถามผู้รู้ นายบุญสาย  สุรินทร์ นายกสมาคมคนเลี้ยงม้าจังหวัดลำปาง และนางนงนุช  ป่าเขียว ข้าราชการบำนาญ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ถึงประวัติความเป็นมาของอนุสรณ์สถาน จึงทราบว่า อนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำแห่งนี้เคยเป็นอาณาบริเวณพื้นที่คุ้มเจ้าหลวง ของพระเจ้าทิพย์จักร หรือ เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม กับ แม่เจ้าพิมพาราชเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมวงศ์ "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)" ซึ่งอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำ ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อช่วงปี 2550-2554 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดี ของเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และแม่เจ้าพิมพาราชเทวี ที่ได้เคยมีคุณูปการต่อประชาชนและนครลำปาง ซึ่งในประวัติศาสตร์กู้ชาติ พระยาสุลวลือไชยสงคราม ได้เคยสร้างวีรกรรมกอบกู้บ้านเมืองลำปางให้เป็นปึกแผ่นรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทำให้เมืองลำปางอยู่เย็นเป็นปกติสุขและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงบัดนี้

ส่วนสภาพปัจจุบันอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำ พบว่ามีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากขาดผู้ดูแลจึงถูกทิ้งร้าง ซึ่งการบูรณะครั้งนี้ นายบุญสาย  สุรินทร์ ได้กล่าวว่าจะดำเนินการฟื้นฟูอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง พร้อมจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติได้เข้ามาเที่ยวชม โดยภายในอนุสรณ์สถานฯ จะมีสินค้าโอทอปภูมิปัญญาของชาวบ้านจำหน่าย และมีศูนย์รวบรวมประวัติเรื่องราวความเป็นมา ของเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม วีรบุรุษผู้กู้แผ่นดินภาคเหนือในอดีต รวมถึงเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์อื่นๆ ซึ่งเป็นต้นสายตระกูลเชื้อเจ้าเจ็ดตนด้วย

สำหรับในส่วนการดำเนินงานนั้น นายบุญสาย  สุรินทร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางตนและคณะผู้รับผิดชอบเรื่องการบูรณะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเบื้องต้นในระยะเริ่มแรกจะได้มีการปรับปรุงศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระเจ้าทิพย์จักร กับ แม่เจ้าพิมพาราชเทวี เสียก่อน โดยจะทำการหล่อรูปเหมือนปูนปั้นปอตแลนด์ผสมเรซินพิเศษเสริมโครงเหล็ก ขนาดความสูงประมาณ 2 เมตร นำขึ้นประดิษฐานไว้บนศาลา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในราวต้นเดือนเมษายน 2563 นี้ ซึ่งหลังจากนั้นจึงจะมีการประกอบพิธีเบิกเนตรทางศาสนาพราหมณ์ และทำพิธีสงฆ์ นิมนต์เชิญพระเกจิดังร่วมทำพิธีปลุกเสก รูปปั้นทั้ง 2 พระองค์ พร้อมทำพิธีปลุกเสกเหรียญที่ระลึกเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม มีทั้งเหรียญทอง(ตามสั่งจอง) เหรียญเงิน เหรียญนวะโลหะ และเหรียญทองแดง โดยประชาชนท่านใดร่วมทำบุญก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกไว้เป็นการสมนาคุณ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อจะระดมทุนมาพัฒนาอนุสรณ์สถานบ้านหนาดคำ ทำการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพดีสะอาดสวยงาม โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำมอบไว้เป็นกองทุนให้ทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชน ได้ทำการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบช่วยดูแลกองทุน เพื่อจะนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในการบูรณะอนุสรณ์สถานแห่งนี้ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ