ผวจ.แพร่ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับภาคส่วนต่างๆ หลังพบ Hot Spot จากการเผาเพิ่มสูงขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 60 ครั้ง

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง ทำความเข้าใจกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ หลังพบจุดความร้อน(Hot Spot) จากการเผาเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 และ PM 10 เพิ่มสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อประชุมสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 2 จุด จุดแรก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง และจุดที่สอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง โดยมีนายอำเภอสอง นายอำเภอร้องกวาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งสองอำเภอเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมามีการตรวจพบจุดความร้อนจากการเผาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รอยต่อติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ประกอบกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 และ PM 10 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดทำโครงการ “เราไม่เผา เรารักแพร่” ด้วยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดทำธนาคารใบไม้รวบรวมเศษวัสดุมาทำปุ๋ยหมัก การไถกลบ การสร้างป่าเปียกด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและแหล่งต่างๆ ช่วยลดการเกิดไฟป่าหรือไม่ทำให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง รวมถึงกำหนดแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจากการเกษตรด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ