นายกฯ ย้ำ เด็กไทยยุคใหม่ ต้องรู้จักหน้าที่ของพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกัน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 102 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทฯ สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ความว่า “ความรู้ และคุณธรรม เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม”

       คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งนายกฯ เน้นย้ำว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย

       หน่วยงานภาครัฐพร้อมใจกันจัดงานวันเด็ก โดย ก.ศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Wonderful Kids“สุดยอด เด็กไทย” ชวนเด็กๆ มาพบกับความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดี        มีคุณภาพ ตามคำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ให้เห็นความสำคัญ ความต้องการและพัฒนาการของเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ