ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน เยี่ยมกลุ่มอาชีพแรงงานนวดพิการคุณภาพ ที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 92 ครั้ง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพหมอนวดคนพิการบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           

           รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพหมอนวดคนพิการบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งเกิดขึ้นโดยการรวมตัวของกลุ่มพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 และระดับ 2 จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา จุดเด่นของกลุ่ม คือ การให้บริการนวดด้วยแรงงานนวดพิการคุณภาพ ที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ว่าการนวดถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัยเชื่อถือได้ แล้วยังได้สนับสนุนอาชีพให้กับผู้พิการที่มีความมุ่งมั่น มานะพยายามพัฒนาฝีมือของตน จนมีฝีมือได้มาตรฐานเทียบเท่าพนักงานนวดที่เป็นคนปกติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้พิการให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จึงช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จึงเป็นที่นิยมของผู้รับบริการ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้บูรณาการร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการสร้างกลุ่มอาชีพแรงงานพิการคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน และได้พากลุ่มนวดคนพิการฯ ออกให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลาดประชารัฐ ที่เวียนจัดช่วงสุดสัปดาห์ภายในห้างท็อปส์พลาซ่าพะเยา ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพะเยา และห้างแมคโครสาขาพะเยา สำหรับเตียงนวด เก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องมือในการประกอบอาชีพนวดไทยและนวดฝ่าเท้า ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพเพื่อการประกอบอาชีพคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

            ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มอาชีพนวดคนพิการบ้านถ้ำได้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และตำบลหนองหล่มอำเภอดอกคำใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ โดยมีจุดให้บริการของกลุ่มฯ 2 จุด คือ ศูนย์บริการคนพิการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ หมู่ที่ 3 ต.บ้านถ้ำ และโฮมสเตย์สายลมจอย ชุนชุนโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการนวดสปาเพื่อสุขภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ