แม่ฮ่องสอน ปลูกกัญชาต้นแรก เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 509 ครั้ง

เช้าวันนี้ (9 ม.ค. 63) ร้อยเอก นายแพทย์  ภูรีวรรธน์ โชคเกิด สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 ผู้แทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปลูกกัญชาต้นแรก ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยทางการแพทย์ โดย ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร  สมาชิกวุฒิสภากล่าว นายธนกฤต  ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และ นายกรพจน์  อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   พร้อมด้วยประชาชนประมาณ 150 คน ร่วมพิธีการปลูกกัญชาต้นแรก  ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปบุก , เกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม   อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  พิธีการปลูกกัญชาต้นแรกในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขและ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก , เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันวิจัยการสกัดสารสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กล่าวถึงการดำเนินงานว่า วันนี้ปลูกทั้งหมด 320 ต้น พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร และจะขยายให้ได้ 20,000 ต้น  โดยพื้นที่ในการดำเนินการแบ่งสัดส่วนออกเป็น โรงเรือนสำหรับปลูกกัญชา  ห้องจัดเก็บรักษาเศษเหลือ ต้น  ใบ ราก รอการทำลาย ห้องจัดเก็บ ดอกแห้ง เมล็ดพันธ์ และห้องเพื่อเตรียมรอการส่งมอบ โดยพื้นที่ทั้งหมดมีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง ผู้ที่เข้า-ออก จะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนการลำเลียงขนส่งจะต้องแจ้งไปยังจังหวัดและตำรวจทางหลวงทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มั่นใจว่าจะไม่มีกัญชาผิดกฏหมายหลุดลอดออกไปได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอัญชลิกา ครองเกษร
ผู้เรียบเรียง : นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ