ประมงเชียงใหม่ เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ด้านประมง

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 93 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ด้านประมง เพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้วย

นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 ด้านประมง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง พร้อมเตือนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้วางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ดังนี้

   1.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ป้องกันการรั่วซึม หรือจัดร่มเงาให้กับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

   2.จัดเตรียมหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม

   3.ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ และควรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง

   4.ลดปริมาณอาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอาหารสด เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย

   5.ต้องเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะได้รีบแก้ไขทันท่วงที

   6.งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังให้มาก เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร การเจริญเติบโต การเกิดโรคในสัตว์น้ำ

   7.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ

   8.หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ

กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรจัดวางกระชังให้เหมาะสม ไม่วางชิดกันจนเกินไป และพื้นก้นควรสูงกว่าพื้นน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้สะดวก ลดความหนาแน่นของการเลี้ยงปลาในกระชัง หากมีความผิดปกติจากการขาดออกซิเจน และควรมีกระชังปลาสำรองไว้ หากมีกรณีฉุกเฉิน ให้เตรียมหรือติดตั้งระบบการให้อากาศ หรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในกระชังปลาให้เพียงพอ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน และทำความสะอาดกระชังสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดตะกอนและเศษอาหาร เป็นการตัดวงจรชีวิตปรสิตและเชื้อโรค

ในส่วนของสัตว์น้ำที่ได้ขนาดแล้ว ให้จับขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำภายในกระชัง และให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ควรมีการวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้ทำความสะอาดและซ่อมแซมกระชังในช่วงเวลาดังกล่าวแทน เพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ