จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาทุกพื้นที่ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคมนี้

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 65 ครั้ง

          ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ แจ้งทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายขอความร่วมมือประชาชนงดเผาทุกพื้นที่อย่างเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคมนี้ เพื่อลดการเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หลังพบจุดความร้อน(Hot Spot) ในพื้นที่จังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่องทุกวัน

          นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา เกิดจุดความร้อน(Hot Spot) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ทุกวัน ซึ่งทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมเพิ่มมากขึ้น โดยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีปริมาณเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงถึง 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) 192 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

          ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ จึงได้สั่งการกำชับไปยังอำเภอทุกอำเภอ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาอย่างเด็ดขาดในทุกพื้นที่ ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2563 โดยให้ดำเนินการไถกลบแทนการเผาในพืท้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการไม่เผาในพื้นที่ริมทาง หากมีวัชพืชหรือใบไม้ให้นำไปรวบรวมไว้ที่ธนาคารใบไม้ของหมู่บ้านเพื่อผลิตปุ๋ยหมักแทนการเผา

          นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงยุคใหม่ทำโดยไม่เผา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ ตัดหญ้าริมถนนเพื่อลดเชื้อเพลิง ออกให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เปิดน้ำพุในบริเวณตัวเมืองเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองหมอกควัน รวมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำออกฉีดพ่นละอองน้ำล้างเศษฝุ่นดินบนถนน และจัดตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนตัวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
ผู้เรียบเรียง : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ