ส้มสายน้ำผึ้ง จากตำบลแม่ข่า ชนะเลิศ การประกวดส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง ประกวดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 39 ครั้ง

ส้มสายน้ำผึ้ง จากตำบลแม่ข่า ชนะเลิศ การประกวดส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง ประกวดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2563

นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อำเภอฝาง เป็นเมืองเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิด ซึ่งพืชที่มีความโดดเด่น ในช่วงจัดงานฤดูหนาว คือส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง โดยอำเภอฝาง กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ซึ่งโดยภายในงาน กำหนดให้มีการประกวดส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ และสร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอฝาง โดยผลการประกวด มีดังนี้ รางวัล ที่ 1 ได้แก่ นางดุจเดือน วงศ์กาศ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 3 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายอุดม วงศ์กาศ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 3 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล บ้านเลขที่ 400 หมู่ 1 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายศรีทน คำภีระ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 4 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ นางสาวอนุสรา วงศ์รินทร์ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
ผู้เรียบเรียง : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ