เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Chiangmai Education Reform Forum 2020

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 65 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Chiangmai Next พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ ระหว่างวันที่ 17 -18 มกราคม นี้     

ดร.อรรณพ พงศ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยว่า ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นการทำงานตามนโยบายของรัฐ โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะยาว   

ด้านนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษา และเป็นการหนุนให้เกิดวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม รับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้ และนำความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่พลเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ การจำหน่ายผลผลิตสัมมาชีพของนักเรียน นิทรรศการเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจผลงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 4 ปี และนิทรรศการพลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ และการรับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกเอกชน เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ