อบจ.ลำปาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งยิ่งใหญ่ "คิดดี คิดส์Day" ตอนผจญภัย 7 คาบสมุทร ปลูกฝังคัดแยกขยะเปียกจากต้นทางให้เป็นนวัตกรรมในครัวเรือน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 21 ครั้ง

วันนี้ (11 มกราคม 2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และเขต 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง จ.ลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง โรงเรียนวอแก้ววิทยา สภาเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง สมาคมกู้ภัยลำปาง สถาบันสอนเต้น Blossom Blosszaa สถาบันสอนรำ เฮือนกุสุมา และชมรม FOOD TRUCK ลำปาง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ภายในงานมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตื่นตากับการแสดงบนเวที เรียนรู้การผจญภัยใน 7 ฐานคาบสมุทร ลุ้นสุดๆ กับการแข่งขันทางความคิด ใกล้ชิดกับลูกโป่งสัตว์น้ำทะเล ฮาเฮกับกิจกรรมแจกขอรางว้ลมากมาย DIYระบายสีเซรามิค เพ้นท์กำแพงสุดชิคในคอนเซ็ปต์ "ลำปางที่ฉันรัก" มหกรรมอาหาร FOOD TRUCK เครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์ กิจกรรมเล่านิทาน หุ่นยนต์แมงมุม กิจกรรมคัดแยกขยะเปียกจากต้นทางให้เป็นนวัตกรรมในครัวเรือน และนิทรรศการหน้าที่พลเมือง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวว่า งานวันเด็กแห่งชาติปีนี้จัดภายไต้คอนเซ็ปงานวันเด็ก "คิดดี คิดส์Day" ตอนผจญภัย 7 คาบสมุทร เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กลำปางให้เป็นเด็กที่เก่ง ดี มีสุข สามารถพัฒนาไปตามศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ ส่งเสริมสติปัญญา และรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ดังคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาความสามารถของเด็กตามความสนใจ สร้างสรรค์จินตนาการของเด็กให้เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ