หลายหน่วยงานใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 25 ครั้ง

เช้าวันนี้( 11 ม.ค.63)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ที่สนามกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

       ในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  การแสดงของเด็กและเยาวชน  การเล่นเกมส์   การจับฉลากแจกของรางวัลมากมาย  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 นำสุนัขทหารสาธิตการทำงานค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย  สำนักงานวัฒนธรรมจ.แม่ฮ่องสอนจัดสาธิตการละเล่นของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สำนักงานขนส่ง จ.แม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกฎจราจร  และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

    ส่วนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนต่างๆ จัดงานวันเด็ก  ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีการแสดงของนักเรียน  จัดสนามเด็กเล่นบนถนนสิงหนาทบำรุง  แข่งขันการวาดภาพ  จัดเลี้ยงอาหารและแจกของขวัญ และของรางวัลมากมาย

    ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กที่โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง  มีการตอบคำถามชิงรางวัล  มีการเล่นเกมส์  มีการจับสลากแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย

 ส่วนอบต.ผาบ่อง ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดงานเด็กที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง มีการแสดงยุทโธปกรณ์ของทหาร จับสลากแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย การเล่นเกมส์ชิงรางวัล

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 คือเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พละเมืองไทย โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี/

 

” /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา /ข่าว / ศุภวัฒน์/ภาพ
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไขแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ