จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อเด็กเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 11 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 30 ครั้ง

หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง พร้อมใจจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมสอดแทรกองค์ความรู้แก่เด็กเยาวชน เตรียมความพร้อมในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพเพื่ออนาคตชาติ

หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ร่วมสานพลังจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขสอดแทรกองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ตามแหล่งสถานที่ต่างๆ ทั่วเขตเมืองลำปาง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้สังคม เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้แสดงออก ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนในวัยเดียวกัน และกับบุคคลต่างวัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนควรได้รับ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการที่จะพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นความหวังในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยการจัดงานกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

สำหรับการจัดงานในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดลำปาง พบว่าได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆ มากมายออกมาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความสุขสอดแทรกองค์ความรู้มอบให้กับเด็กเยาวชนในแต่ละพื้นที่ โดยทางประชาชนผู้ปกครองต่างได้จูงมือนำพาบุตรหลานเยาวชนเข้ามาร่วมทำกิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" กันอย่างคึกคักเป็นภาพแห่งความสุขที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หนึ่งในสถานที่หลายๆ แห่งที่ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นประธานทำพิธีเปิดงาน พร้อมได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กเยาวชนลูกหลานชาวลำปาง และได้นำของขวัญมามอบให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมทำกิจกรรมภายในงาน เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้นำพาเยาวชนบุตรหลานหลากหลายช่วงอายุมาเที่ยวร่วมงานทำกิจกรรมร่วมกันอย่างคับคั่ง ขณะที่เด็กเยาวชนทุกคนต่างมีรอยยิ้มบนใบหน้า แสดงออกถึงความสุขที่ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ ทั้งขนม ไอศครีม ตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ และยังได้ร่วมทำกิจกรรมบนเวทีด้วย โดยกิจกรรมที่ให้เด็กได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ได้เน้นกิจกรรมให้เด็กกล้าแสดงออก และสร้างความสามัคคี เช่น การเต้นประกอบเพลง การแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะตัว การเล่นเกมส์ทดสอบเชาว์ปัญญาให้เด็กเยาวชนได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหา การวาดภาพ การระบายสี และที่สำคัญยังคงมุ่งที่จะให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน ด้วยกิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว รวมถึงความรู้ทางด้านวิชาการ

และในโอกาสพิเศษเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้มีการเปิดห้องทำงานส่วนตัวที่บริเวณชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นำเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษ ทั้งกลุ่มเรียนดีและกลุ่มด้อยโอกาส พร้อมผู้ปกครองหรือครูผู้ดูแล เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพภายในห้องทำงาน ให้เด็กเยาวชนได้ทดลองนั่งเก้าอี้โต๊ะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจุดประกายความฝันสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ให้ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแสงหาความรู้ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง

ทั้งนี้สำหรับในส่วนของจังหวัดลำปาง ยังมีหลายจุดพื้นที่ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมเหลื่อมเวลากันออกไป และบางสถานที่ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในช่วงเย็น ทำให้วันเด็กแห่งชาติในปีนี้เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมรับมอบความสุขกันอย่างเต็มอิ่มได้ตลอดทั้งวัน สำหรับสถานที่หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรม อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง, ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง จัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณสนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลล้านนาลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ